Škola pro udržitelný život 3

 

Naší škole se podařilo získat v rámci programu Škola pro udržitelný život finanční prostředky k realizaci projektu s názvem SETKÁVÁNÍ POD DUBEM.

      Katastr obce Kravsko je z celé poloviny lemovaný lesy. V její severní části leží komplex lesů obklopujících středověkou cestu z Vídně do Prahy. Zde se nachází skupina prastarých dubů letních v čele s nejmohutnějším památným Dubem u Kocandy. Tento dub žáci naší školy navrhli v roce 2013 do ankety Strom roku. Do hlasování se jim podařilo zapojit jak velkou část obyvatel obce Kravsko, tak obyvatele dalších obcí našeho školního regionu (Plenkovice, Hluboké Mašůvky, Mramotice, Kasárna, Žerůtky, Olbramkostel, Vranovská Ves, Pavlice) a výsledkem bylo krásné 5. místo. Peníze získané hlasováním byly využity k ošetření dubu a odstranění okolního náletu.

     Tímto projektem bychom chtěli navázat na snahu žáků o znovuobjevení a zatraktivnění tohoto krásného místa tím, že zde vybudujeme prostor k posezení a postavíme zde zastřešenou lavičku se stolem, otevřené posezení, lavici, dendrofon a stojan na kola. Umístíme sem také informační tabuli a na vybraná místa v okolí dubu vyvěsíme směrové šipky. Tím bychom rádi více upoutali pozornost cyklistů i pěších turistů na uvedenou lokalitu a přispěli tak k vytvoření nového místa k odpočinku a relaxaci v příjemném prostředí. Zároveň poukážeme na unikátnost Dubu u Kocandy, který se jako jeden z mála stromů může pyšnit titulem Památný strom. K další propagaci tohoto místa využijeme také geokešink a založíme zde novou keš.

     Slavnostní otevření areálu proběhne za účasti žáků a jejich rodičů, veřejnosti a pozvaných hostů. Žáci školy připraví se svými učiteli kulturní program, Lesy ČR program s přírodovědným zaměřením. Všichni účastníci akce obdrží pamětní medaile ve tvaru dubového listu, které vytvoří žáci naší školy v keramické dílně.

    V areálu nově vytvořeného přírodního odpočívadla budeme pořádat s žáky, jejich rodiči a ostatními obyvateli obce pravidelná podzimní tvoření, na nichž si budou mít možnost vyrobit vlastní podzimní dekoraci z místního přírodního matriálu. V dubnu u příležitosti Dne Země zde zasadíme mladý stromek – dub letní. Pokusíme se zapojit i školy v okolí, které by si zde mohly také zasadit svoje stromy.  Akce bude doprovázena programem s hledáním pokladu loupežníka Melkuse.

Poděkovat bychom chtěli panu Hutařovi, který nám s realizací projektu pomáhá.

Mgr.Lucie Hellmanová

Slavnostní otevření odpočívadla pod dubem word

Fotografie ze slavnostního zahájení můžete vidět zde.

Případová studie word

SETKÁVÁNÍ POD DUBEM - průběh projektu word

Prvňáčci pod dubem word