Praktické dílny v ZŠ Kravsko

Šablona č.1 - Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy

Během realizace projektu byla vybavena dílna pro praktické činnosti.

23.11.2015 se uskutečnil projektový den "Vánoční dílny-tvoření z technických materiálů". Projektovému dni předcházely diskuze se žáky v pracovních činnostech. Žáci si po seznámení s různými technickými materiály vybírali nejen materiál pro svoji tvorbu, ale vytvářeli si své vlastní návrhy výrobků. Pro první výtvory si zvolili dřevo, pedig. Žáci pro práci na projektu byli vysoce motivováni, protože realizovali své vlastní návrhy. Design konečného výrobku mohl mít nekonečné množství podob, což podpořilo žáky pro samostatnou práci, ale zároveň mohli své zkušenosti konzultovat a vzájemně si vypomáhat, protože někteří žáci již měli bohatší zkušenosti získané ve školním klubu a někteří byli naprostí začátečníci.

Motivace k technickému vzdělávání byla upevněna i tím, že dne 2. 12. proběhla vánoční výstava, kde žáci předvedli své výrobky a navzájem se mohli zhodnotit. Žáci po absolvování projektového dne byli schopni pojmenovat potřebný materiál i technické vybavení, potřebné pro tvoření.

Kromě tvoření z pedigu žáci během projektového dne pracovali s drátkem - výroba šperků, drátkování skleniček (dle výběru). Dílnou vonělo dřevo, ze kterého žáci za pomoci zkušených mistrů ze Středního odborného učiliště a SOŠ SČMSD Znojmo, Přímětická vyráběli dřevěné stromečky a dřevěné ovečky. Nově navázaná spolupráce v oblasti technického vzdělávání žáků se střední školou bude jistě velkým přínosem i do budoucna. V jiné dílně mohli naši žáci společně se studentkami balit krabičky-dárky do papíru a naučit se nové metody práce s papírem a nářadím.

 

Šablona č.2 - Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy

Pedagožka školy absolvovala Kurz pletení z proutí (pedigu), vhodný pro učitele, vychovatele, pro začátečníky i pokročilé. Hlavní náplní kurzu jsou různé techniky pletení ošatek, misek, košíků, prostorových objektů, kombinování různých materiálů (vplétání korálků, oplétání lahví aj.), zdobení decoupage technikou.

Pro další rozvoj a práci se žáky byla zakoupena odborná literatura.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Lektor a manažer: Mgr. Jana Ziková