Rozvoj čtenářství

 

Rozvoj čtenářství v ZŠ a MŠ Kravsko

Rozvoj čtenářství v ZŠ a MŠ Kravsko

Šablona č. 1 – Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem ve zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a usnadnění přechodu žáků na vyšší stupeň vzdělání. Aktivita je realizována ve skupině žáků prostřednictvím doučování vedené pedagogem. Doučování probíhá jedenkrát týdně 60 minut v předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk. Aktivita může také napomoci žákům upevnit zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu.

Šablona č. 2 – Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Cílem aktivity je podpořit čtenářskou gramotnost žáků základní školy. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Klubové schůzky probíhají jedenkrát týdně 90 minut.

Vedoucím klubu je pedagog českého jazyka.

Šablona č. 3 – Chůva – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – chůvu k předškolním pedagogům, kteří integrují do dětského kolektivu dvouleté děti. Chůva pomáhá pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a individuálních potřeb dítěte.

Šablona č. 4 – Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání formou seminářů, workshopů a dalších vzdělávacích akcí.

Na projektu se podíleli:

Mgr. Jakešová Simona -  manažer projektu

Mgr. Vocílková Blanka – asistent manažera

Vídeňská Lenka - ekonomický pracovník

Školní rok 2016/2017

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Mgr. Hellmanová Lucie - 2. třída

Mgr. Pešková Miroslava - 4. třída

Mgr. Hasprová Dana - 5. třída

 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Mgr. Hellmanová Lucie - 2. třída

Mgr. Podsedník Rudolf - 3. třída

Mgr. Pešková Miroslava - 4. třída

Mgr. Valihrachová Jana - 5. třída

Mgr. Melušová  Břetislava  - 6. třída (ČJ)

Mgr. Novotná Jiřina  - 6. třída (AJ)

Mgr. Sochorová Michaela - 7. třída (AJ, NJ)

Mgr. Vocílková Blanka - 7. třída (M)

Mgr. Padrta Vladimír - 8.a 9. třída (ČJ)

Mgr. Neumanová Radmila-  9. třída (M)

 

Chůva – personální podpora MŠ

Procházková Žaneta

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ

Pedagogové MŠ a ZŠ

Školní rok 2017/2018

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Mgr. Hellmanová Lucie - 3. třída

Mgr. Pešková Miroslava - 1. třída

Mgr. Hasprová Dana - 2. třída

 

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Mgr. Hellmanová Lucie - 3. třída

Mgr. Podsedník Rudolf - 4. třída

Mgr. Hasprová Dana - 2. třída

Mgr. Valihrachová Jana - 5. třída

Mgr. Melušová  Břetislava  - 7. třída (ČJ)

Mgr. Novotná Jiřina/Ing. Jetelinová Zdenka  - 5. třída (AJ)

Mgr. Švédová Michaela / Mgr. Jindřich Juráš - 8. třída (AJ, NJ)

Mgr. Vocílková Blanka - 8. třída (M)

Mgr. Padrta Vladimír/ Mgr. Brzobohatá Drahomíra - 8. a 9.  třída (ČJ)

Mgr. Neumanová Radmila-  6. třída (M)

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ

Pedagogové MŠ a ZŠ

Odkazy a informace

  • článek z práce kroužku můžete vidět zde
  • publicita - plakát zde