Čtenářské dílny v ZŠ Kravsko

Čtenářské dílny v ZŠ Kravsko

Šablona č. 1 – Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářsk gramotnosti

Během realizace projektu byla vybavena školní knihovna. Zakoupili jsme 446 knih, které žáci mohou vyžívat ve škole i doma. Byly vytvořeny 4 tematické plány, které obsahují 40 metodických listů pro výuku čtenářských dílen v hodinách českého jazyka. V rámci projektu jsme zakoupili 4 elektronické čtečky pro zvýšení zájmu o čtenářství. Podpořili jsme odborné kompetence učitelů pro výuku absolvováním kurzu Čtenářský deník a jak na zlepšení čtenářské gramotnosti.

 

Šablona č. 2 – Zahraniční jazykově – poznávací pobyt pro žáky

Jazykově vzdělávací pobyt proběhl v termínu 13. – 18. 12. 2015 v Německu. Akce se zúčastnilo 10 žáků. Absolvovali jazykový kurz v trvání 9 vyučovacích hodin v Sprachenatelier Berlin. Pracovali ve skupinách, procvičovali základní témata zábavnou formou . Pobyt žáci absolvovali s dalšími dvěma školami a byla navázána přátelství. Kurz s rodilým mluvčím byl pro žáky zpestřením školní výuky německého jazyka a motivací pro další studium německého jazyka. Při pobytu využili i anglický jazyk a pochopili význam výuky cizích jazyků.

Měli možnost seznámit se s německou kulturou a navštívit kulturní památky v Drážďanech a v Berlíně. Navštívili budovu Reichstagu, zbytky Berlínské zdi, muzeum Pergamon, město Drážďany, zámek Sanssouci v Postupimi, zámek Moritzburg, Checkpoint Charlie a mnohé další památky a zajímavosti. Výběr těchto míst byl koncipován tak, aby si žáci jednak uvědomili rozdíl mezi Evropu před a po roce 1989, a aby také pochopili, jak je důležité chránit a zachovávat kulturní dědictví a demokracii pro další generace.

Na projektu se podíleli:

Mgr. Vocílková Blanka -  manažer projektu

Mgr. Pešková Miroslava - tematický plán 3. třída

Mgr. Hasprová Dana - tematický plán 4. třída

Mgr. Melušová  Břetislava  - tematický plán 5. třída

Mgr. Padrta Vladimír - tematický plán 7. třída

Mgr. Sochorová Michaela - Německo

Čermáková Marie - ekonomický pracovník