Logopedická prevence

 Za vrátky do pohádky najdeme i logohrátky

Finančně podpořeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy z rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016

V rámci realizace projektu „Za vrátky do pohádky najdeme i logohrátky“ se nám podařilo získat spoustu velice pěkných pomůcek, které pomohou k rozvoji řečových schopností dětí. Velká radost a nadšení zavládlo při společném rozbalování sad čepiček a maňásků. Pro tyto pomůcky se nabízí opravdu veliká škála využití při výchovně vzdělávací práci s dětmi  (dramatické, jazykové, poznávací i pohybové činnosti ).  Pomohou vytvořit přirozenou a radostnou atmosféru při každodenních činnostech.  Ke hře s maňásky nám poslouží i nový dřevěný paravan, který zároveň zútulní naši třídu a vytvoří tak nový hrací kout. Maňásci mají své místo na stojanu, takže jsou dětem kdykoliv k dispozici.

K rozvoji řečových a jazykových schopností dětí přispěje i nová dětská a odborná literatura:

  • Mluv se mnou…
  • Barevné pohádky a hříčky
  • Veršované divadélko
  • Metody dramatické výchovy v MŠ
  • Logopedické hádanky
  • Logopedická prevence v MŠ

Jakmile jsme obdrželi zásilku s novými pomůckami, děti se aktivně zapojily do příprav všech rekvizit pro vybrané pohádky. Při pobytu venku jsme nasbírali větve, z kterých jsme pak společnými silami zhotovili velké ploty. Ty využijeme i k jiným činnostem a aktivitám. Děvčata vystřihovala barevné květiny na „louku“ pro zvířátka. Naučili jsme se novou písničku, rozdělili si herecké role a začali s nácvikem. Ve čtvrtek 19.5.2016 vystoupily děti s pohádkami v rámci oslav Dne matek. Děti s nadšením a radostí zahrály svým maminkám dvě pohádky o zvířátkách. Starší děti - Domečku, domečku a mladší – Jaro na dvorečku. V pátek 27.5.2016 jsme do naší třídy Berušek pozvaly kamarády z Motýlků a žáky 1. třídy, kterým jsme tyto pohádky také zahráli. Všem se představení líbila a přesvědčili jsme se o tom, že pohádky k předškolnímu věku opravdu patří. Dramatizací a hrou s maňásky se nadále budeme snažit o přirozený rozvoj řečových a komunikačních schopností, které jsou velmi důležité.

Věříme, že prožijeme spoustu radosti a nových zážitků se všemi novými pomůckami.

Manažerka projektu: Jindřiška Kubáková