Školní družina - školní rok 2023 - 2024

Školní družina 2023/2024

Provoz školní družiny: 11:10 – 16:10

Ranní družina: 6:15 – 7:15

Vyplnění přihlášky:

Děti, které budou odjíždět autobusem samy v přihlášce vyplní – samo ve (12.25, 13.10, 13.45, 13.55, 14.10 hod.)

Pište dobu odchodu z družiny, ne odjezdu autobusu – viz. doporučené časy v závorce nahoře

Doporučení:

· Připravte dětem převlečení na pobyt venku a pytlík nechávejte v šatně.

· Při délce pobytu v ŠD po 14:00 doporučujeme druhou svačinu i pití

Omlouvání dítěte

Délka pobytu v ŠD se řídí přihláškou. Má-li dítě odejít domů dříve, musí mít písemnou omluvenku s datem, časem a podpisem (děti si nesmí psát omluvenku a rodiče jen podepisovat). Zákonný zástupce a osoby zmocněné v přihlášce mohou dítě vyzvednout kdykoliv a to i mimo určený čas v přihlášce. Pokud potřebujete čas pobytu v ŠD prodloužit nebo jinak upravit během roku (i jednorázově), napište lístek s datem, časem a podpisem (lístek bude přiložen k zápisnímu lístku). Dítě nevyzvednuté do 16.10 bude předáno postupem uvedeným v řádu ŠD a ZŠ.

Platba za ŠD

Platba je stanovena směrnicí o úplatě (vyvěšená na nástěnce před třídou ŠD), na 100,- Kč za měsíc. Platit se bude u paní Binderové v kanceláři školní jídelny. První splátku za měsíce září – prosinec je 400,- Kč. Platí se předem nejpozději však do 20. září. Po neuhrazení částky bude nejprve vyrozuměn zákonný zástupce a následně lze dítě vyloučit. Druhá splátka je v měsíci lednu 300,- Kč a třetí splátka v dubnu 300,- Kč. Platby družiny lze provést převodem na účet školy 123-5291530257/0100. Jé však nutné platbu posílat samostatně (obědy a jiné poplatky plaťte zvlášť). Dále je nutné do poznámek napsat, co a za koho je placeno. (například: Marie Nováková, ŠD)

Informace o družině a konzultace s vychovatelkou jsou možné dopoledne do 11:00 po předchozí telefonické domluvě.

Tel. číslo: ŠD : 776 677 250

Tel. číslo: Speciální pedagog Valová Lucie: 736 428 102

732 972 777 - sekretariát školy

736 475 960 - ředitelna

732 781 254 - výchovný poradce

604 243 534 - školní jídelna
 

 

 

Zařazení dětí do oddělení

 

I. oddělení

I. oddělení 30 dětí Eva Langová
1.,3. třída

II. oddělení

II. oddělení 30 dětí Darina Povolná
2., 3. třída

III. oddělení

III. oddělení 30 dětí  Marie Kubišová
4. a 5. třída