Škola pro udržitelný život

Logo nadace

ZŠ a MŠ Kravsko – Škola pro udržitelný život

Od roku 2010 naší škole právem náleží titul Škola pro udržitelný život. Celý program ŠUŽ je postaven na myšlence místně zakotveného učení. Spolu se žáky přemýšlíme, co můžeme udělat pro udržitelnější rozvoj své obce. Ze zásobníku nápadů, který si neustále doplňujeme, pak postupně realizujeme navržené změny a prakticky a konkrétně měníme místo, kde žijeme a studujeme, k lepšímu. Zároveň tím škola orientuje výuku na potřeby skutečného života a do výuky přirozeným způsobem zařazuje rozvoj kompetencí potřebných pro řešení problémů současného světa. Pracujeme na komunitních projektech a učíme své žáky živou zkušeností. Příkladem již realizovaných projektů je Návrat k tradicím Kravska a okolí, kde žáci tvořili sborník námětů s regionální tematikou. V rámci projektu byla napsána regionální učebnice Toulky historií regionu naší školy, byla vybavena nová keramická dílna jako vzpomínka na keramickou továrnu v Kravsku. Dalším ze zásobníku projektů byl na řadě ten s názvem Zajímám se o svůj region jsem žákem ZŠ Kravsko, v kterém žáci pořizovali fotografie z okolí svých obcí, a z vybraných snímků pak vydali dva druhy pexesa a čtyři druhy pohlednic. Sami si navrhli podobu dětského hřiště, které jsme jim pomohli zrealizovat u nového sportoviště.

Dětské hřiště jsme se žáky postavili nejen vedle sportoviště, které navštěvují sportovci a rodiny z celého okolí, ale zároveň je situováno ve školní zahradě právě v místě, kde jsme naplánovali vznik přírodní učebny. Její podobu si vymysleli žáci nynější osmé a sedmé třídy s ohledem na možnosti a potřeby školy a obce. Projekt jsme společně nazvali Zahrada přírodní učebnou a domovem pro živočichy. V blízkosti ohrady s kozami kamerunskými zkusíme vyset různé typy louček, jak je známe z vyprávění babiček – od české květnice po bylinkovou voničku. Vedle bylinkové spirály vyrostou nové záhony, pro které již pěstujeme sazenice v minipařeništích. Dle návrhu přibude kamenná skalka se skalničkami a kompostér u kozí ohrady. Děti z přírodovědného kroužku se již těší na péči o domečky pro živočichy, jako je domek pro ježky, krmítko pro veverky, hotel pro hmyz, domeček pro slunéčka, domek pro čmeláky a včelky samotářky. Také nezapomněli na krmítko pro motýly a na pítko pro ptáky, pro které již vyčistili loňské budky. Starší žáci mysleli i na ty mladší, co tráví volný čas v družině, a navrhli koutek se stoly a lavicemi vedle nového týpí z vrbového proutí. Naše projekty mají zcela jistě pozitivní vliv na životní prostředí a udržitelný rozvoj. Utváření uváděných postojů v dětství je dobrou průpravou k odpovědnějším přístupům dospělých lidí ke světu a jeho budoucnosti.

Název projektu: Ze sportoviště na dětské hřiště

Obec Kravsko vybudovala u školy nové, dětmi i širokou veřejností vytoužené, víceúčelové sportoviště na místě, kde dříve byly prostory pro školní družinu a volnočasové aktivity dětí nižších věkových skupin. Nyní je tedy naším cílem vyřešit nedostatek herního místa v přírodě pro nejmenší děti. Jelikož sportoviště je velmi intenzívně využíváno i v odpoledních hodinách a o víkendech, bude dětské hřiště vítaným prvkem i pro maminky s dětmi, které doprovázejí sportující rodiče. Výstavbu hřiště plánujeme vedle nově vznikající učebny v přírodě, která již obsahuje několik výukových, naučných, přírodních komponent – jednou z nich je i výběh pro kozy kamerunské, který je oblíbeným návštěvním cílem pro malé děti. Výstavba bude mít velký dopad na širokou veřejnost a pomůže škole ucelit prostory pro výchovu a vzdělávání dětí.

Více na webových stránkách projektu Škola pro udržitelný život zde.

Zde si můžete stáhnout celou prezentaci k tomuto souboru.

Prezentace projektu

Logo nadace1

Další fází budování našeho nového dětského hřiště u sportoviště byla příprava dopadové plochy pro prolézačkovou sestavu Mája. Prostor dopadové plochy bylo nutné vybagrovat podle přesných rozměrů. Oslovili jsme pana Stehlíka, majitele firmy Zemní práce Stehlík, který nám velice ochotně přijel dopadovou plochu vybagrovat. Celé dopoledne zaměstnával pásový bagr JCB a připravil nám tak celou dopadovou plochu, vybagroval prostor pro pískoviště a výkop pro vedení zavlažování k učebně v přírodě.

Tímto velice panu Stehlíkovi děkujeme, neboť veškeré práce a svůj čas věnoval škole zcela zdarma.

Informace o projektu si můžete přečíst i ve školních novinách.

Další informace získáte na nástěnce u vchodu do školy a ve vitríně u sportoviště.

U dětského hřiště budujeme učebnu v přírodě..

Celoročně v naší škole probíhá sběr starého železa. Utržená finanční částka bude použita na dokončení dětského hřiště vedle sportoviště. Děkujeme za podporu.

Montáž herní sestavy od firmy DEFITA:

Budování pískoviště

Budování učebny přírody

Osázení záhonku vlastními sazenicemi+ úprava terénu

Úprava dopadové plochy