Školní jídelna

Platba stravného

Od 1.1.2017 došlo ke změně platby stravného přes aplikaci Strava.cz.

Každý nový strávník si po vyplnění přihlášky ke stravování vyřídí trvalý inkasní příkaz ve své bance a odevzdá ve školní jídelně potvrzení o zřízení inkasa. Inkaso má splatnost k 20.předešlého měsíce. Přihlašovací údaje a bližší informace obdrží strávníci u vedoucí školní jídelny.

  • číslo účtu: 123-5291530257/0100

Platba hotově u vedoucí školní jídelny (výjimečně po domluvě) do 20. dne předcházejícího měsíce.

Fakturou platící strávníci uhradí fakturu podle smlouvy.

Pokud je strávník přihlášen ke stravování, ale nemá zaplaceno stravné, nemůže mu být strava vydána.

Stanovení základní platby

Úplata za školní stravování je určená výší finančního normativu. Výše finančního normativu je určená v rámci rozpětí finančních limitů stanovených podle cen potravin v místě obvyklých.

Ceny obědů
MŠ celodenní do 6. let 55,-
MŠ polodenní do 6. let 43,-
MŠ celodenní 7. leté děti 60,-
MŠ polodenní 7. leté děti 48,-
ZŠ žáci 7. - 10. roků 31,-
ZŠ žáci 11.- 14. roků 34,-
ZŠ žáci 15. let a více 36,-
ZŠ svačinky 28,-
Cizí strávníci 95,-

Platné od 1.3.2023

Výdej

svačiny 9.10 - 9.30 hod
cizí strávníci 10.30 - 11.00 hod
žáci a zaměstnanci 11.15 - 13.30 hod

Přihlášení strávníků

Zákonný zástupce dětí vyplní přihlášku ke stravování a odevzdá ji v kanceláři ŠJ. Odevzdáním přihlášky je žák automaticky přihlášen od prvního dne po celou dobu školní ho vyučování. Přihlášení platí na dny školní docházky.

Zaměstnanci a cizí strávníci se přihlašují v kanceláři ŠJ.

Odhlášení obědů

Provádí se pomocí aplikace strava.cz do 11. 00 hod. předešlého dne. Další možností, jak odhlásit stravu, je vstoupit na naše webové stránky školy …..ŽÁCI – ŠKOLNÍ JÍDELNA – ON-LINE ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ (výběr jídelny 4810 – uživatel, heslo), a zvolit příslušný požadavek.

Při náhlém onemocnění si první den nemoci mohou zákonní zástupci žáka oběd vyzvednout za dotovanou cenu v ŠJ.
Za neodhlášenou nebo neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

Seznam alergenů