Projekt 1Návrat k tradicím Kravska a okolí

Evropský sociální fond, EU, MŠMT, OP

 

Vytvoříme regionální vlastivědnou učebnici, metodické a pracovní listy, interaktivní, populárně naučné a propagační ateriály. Tím získáme materiály pro práci s regoionální tematikou. V seminářích, které nabídneme dětem jako doplňkovou aktivitu rozšiřující výuku, budeme využívat nejmodernější informační a komunikační technologie. Tím děti vybavíme nadstandartními dovednostmi při využívání ICT. Z jenotlivých seminářů a keramických dílen (keramické dílny navazují na keramické tradice Kravska), budou žáci zpracovávat sborníky-prezentace, sborníky výrobků. Uspořádáme výstavy výrobků a prací dětí. Každý absolvent dostane na památku pečeť s logem školy, kterou zhotoví děti v keramických dílnách. K dětem ze seminářů a dílen se přidají ostatní žáci školy v rámci projektových dnů. Aktivity budeme zaznamenávat pomocí digitálních fotografií a videa. Děti budou psát články do školního časopisu, informovat o průběhu projektu

 • Marie Ludvíková - supervisor, asistent manažera
 • Simona Jakešová - manažer projektu, lektor 5
 • Karel Fischer - lektor 4
 • Alena Šefčíková - lektor 1
 • Miroslava Pešková - lektor 3
 • Břetislava Melušová - lektor 2
 • Marie Čermáková - ekonomický pracovník

Publicita

Na vysílání se podílejí členové školní redakčního týmu. Ti jsou rozděleni do moderátorských dvojic a vrámci semináře si připravují vysílání do školního rozhlasu. Náš školní rozhlas pod názvem "RÁDIO COMFORT" se těší na škole velké oblibě. Součástí jeich práce je i propagace tohoto projektu z fondů EU. Jsou předtáčeny zvukové reklamy, které jsou pak ve vysílání interpretovány.

Aktivity

Aktivita 1

Regionální učebnice

Seminář "Práce s médii"

V rámci semináře "Práce s médii" byly vytvořeny pracovní listy, které sloužili žákům semináře k procvičení určitých činností, k spolutvorbě průkazek semináře, k práci redakčních moderátorských dvojic školního zozhlasového vysílání. Na tomto odkaze jsou uloženy pracovní listy pro seminář "Práce s médii".

Na tomto odkaze jsou uloženy pracovní listy pro seminář "Přírodovědný seminář".

 

Na tomto odkaze jsou uloženy pracovní listy pro seminář "Tradice na pozadí historie".

 

Seminář "Práce s médii"

V rámci semináře "Práce s médii" byly vytvořeny metodické listy, které sloužili žákům semináře k ulehčení a vysvětlení práce s mediálními prvky. Využívali je při práci v semináři a to v těchto oblastech:

 • práce s digitálním videem
 • práce s digitálním zvukem
 • práce v SW MS Publisher
 • práce na webu
 • práce s reprosoustavou pro školní vysílání

Na tomto odkaze jsou uloženy metodické listy pro seminář "Práce s médii".

Na tomto odkaze jsou uloženy metodické listy pro seminář "Tradice na pozadí historie".

Na tomto odkaze jsou uloženy metodické listy pro seminář "Keramické dílny".

Veškeré metodické listy byly vydány na CD - k nahlédnutí v ředitelně školy

Aktivita 4

 Populárně naučný materiál

Aktivita 5

Tvorba interaktivních materiálů

Na tomto odkaze jsou uloženy interaktivní materiály.

Materiály jsou určeny pro SMART NOTEBOOKY, originály jsou k nahlédnutí v ředitelně školy.

 

Aktivita 6

Digitální učební materiály byly vydány ve sborníku na CD a jsou k nahlédnutí v ředitelně školy. Ukázky z vydaného sborníku můžete shlédnout na tomto odkazu.

 

 

Aktivita 7

Digitální učební materiály k tématu "Odpady - problém nás všech" jsou k nahlédnutí v ředitelně školy. Ukázky můžete shlédnout na tomto odkazu.

 

 

Žáci v rámci semináře "Práce s médii" natočili tento reklamní spot, který byl vysílán během velkých přestávek.

 

 

Aktivita 8

Seminář „Toulky naším regionem“ Tento seminář pracuje druhým rokem a pracují v něm děti od 5. do 9. třídy. Činnost v něm byla rozdělena do čtyř bloků v rámci čtyř pololetí. Během této doby si členové semináře osvojili různé činnosti.

 • Tvorba rodokmenu :

- vyhledávali staré rodinné fotografie a zpracovávali rodokmenový strom

- přepsali ve škole do počítačového programu Rodokmen Pro

- skenovali fotografie, zpracovávali do pěkné prezentace

 • 2. Místní názvy:

- s rodiči či jinými staršími občany obce promýšleli názvy jednotlivých částí obcí a blízkého okolí

- zaznamenávali je do připravených mapek jednotlivých vesnic

- ve škole jsme je pak barevně zanesli do velké mapy celého regionu

 • 3. Řemesla v mé obci:

- v rozhovoru s pamětníky v obci zjišťovali druhy řemesel, které se vyskytovaly v obci

- řemeslnické dílny navštívili, popsali, zdokumentovali a vyfografovali

- zpracovali prezentaci

 • 4. Dům v mé obci:

- vybrali se zajímavý dům, o kterém budou vyhledávat informace

- zjistili co největší počet údajů - zpracovali text k prezentaci

- skenovali staré fotografie a přiložili nové, vlastnoručně vyfotografované

- dokončili prezentaci

Během této činnosti se žáci naučili vyhledávat, zapisovat a zpracovávat informace od starších občanů do textů, někteří navštěvovali i široké spektrum vzdálených příbuzných či archív ve Znojmě. Osvojili si a procvičili zpracovávání prezentace, práci se scannerem, fotoaparátem a GPS.

Činnost semináře podpořily i čtyři exkurze:

- do archívu a po památkách Znojma

– 2x - do muzea řemesel v Moravských Budějovicích

- po památkách Velké Moravy ve skanzenu Modrá a také v Mikulčicích do skanzenu ve Strážnici a na Velehradě

Práci semináře doplnily tři vlastivědné vycházky do různých částí školního regionu:

- tři rybníky v lesích za Kravskem

– Jankovec, Plechý a Veský……a vyvýšeninu Tvarůžek s rybníky…

- zřícenina hradu Šimperk v lese za Olbramkostelem, rybník Šimperák pod hradem na Plenkovickém potoce a místní památný kostel

- zřícenina hradu Lapikus v lese blízko ústí Plenkovického potoka do řeky Jevišovky za obcí Hluboké Mašůvky, prohlídka památek obce

Metodika vedení semináře byla vydána na CD - k nahlédnutí v ředitelně školy.

Aktivita 9

Seminář Tradice na pozadí historie

     Seminář Tradice na pozadí historie pracuje na naší škole v rámci projektu Návrat k tradicím Kravska a okolí už druhým rokem. Za tuto dobu si děti práci v semináři velmi oblíbily. Věnujeme se převážně práci s keramickou hlínou a základům aranžování.

     S keramickou hlínou se děti naučily pracovat velice rychle. Mnohým připomínala plastelínu, je to pro ně přirozený přírodní materiál. Začali jsme od nejjednodušších výrobků. Děti se učily, jak připravit hlínu před samotným zahájením práce. Nejdříve jsme z malých válečků nebo kuliček začali vyrábět jednoduchá zvířátka. Povedená byla kočka i pes, želva, ježek nebo velikonoční beránek. Později jsme se věnovali výrobě různých kachlů. Zhotovit pěkný kachel také není žádná složitá práce, chce to jen trochu trpělivosti. Stěny dětských pokojů tak zdobí domeček, čert, velikonoční kraslice, sova nebo kočka. K obtížnějším pracím patřila výroba květináče, košíčku s uchem, konvičky na smetanu, pavouka nebo stojánku na velikonoční vajíčka. Oblíbenou činností dětí je i výroba figurální keramiky – anděl, čert, kočka, pes ….

Další činností semináře je aranžování. Za dobu činnosti semináře se děti dověděly, které květiny jsou vhodné k sušení, jak si některé květiny vypěstovat, kdy je sklízet, jak je správně usušit tak, aby se nerozpadly a neztratily barvu. O tom všem si vyprávěli i na vycházkách do přírody, když jsme si opatřovali rostlinný materiál vhodný k aranžování. Byly to převážně podzimní listy, žaludy, kaštany, šípky…. Z tohoto materiálu jsme pak vyráběli pěkné podzimní věnce. Snad nejoblíbenější činností dětí je vázání a zdobení adventních věnců. Této práci věnujeme vždy dva semináře, protože v jednom se nedá stihnout navázat chvojí i nazdobit věnec. Děti se také rády věnují aranžování barevných jarních dekorací.

     V loňském roce jsme se byli podívat do keramické dílny známého znojemského keramika. Ivo Sláma, majitel keramické dílny, nás ochotně provedl svou dílnou, ukázal dětem své výrobky, postup práce a ochotně odpovídal na zvídavé dětské dotazy.

Už dvakrát jsme uspořádali výstavu výrobků, které děti vyrobily v seminářích projektu Návrat k tradicím Kravska a okolí.  Převažují keramické výrobky, které jsou doplněny ukázkami aranžování.

Z činnosti seminářů pořizujeme fotografie, máme zdokumentovaný postup výroby jednotlivých výrobků, zhotovujeme metodické a pracovní listy, které souborně vydáme.

Mgr. Břetislava Melušová

Metodika vedení semináře byla vydána na CD - k nahlédnutí v ředitelně školy.

Aktivita 10

V semináři „Keramické dílny“ se žáci učí vyrábět dekorativní i užitkové předměty, seznamují se s různými technikami práce s hlínou : - vymačkávání z hroudy - modelování z válečků - modelování z plátů - různé způsoby dekorování - obtiskování materiálu - vykrajování - točení na hrnčířském kruhu Žáci si cvičí jemnou motoriku, obratnost prstů a ruky, posiluje se u nich myšlení a tvůrčí talent. Fantazie i výtvarná odvaha se žákům rozhodně nedá upřít. Všichni s chutí a nadšením tvoří. Pro inspiraci si prohlédneme připravené fotografie, obrázky nebo hotový výrobek. Cestu na svět si tak našly misky, hrníčky, obrázky, figurky, zvonkohry, lampičky…… Vlastnoruční výrobky udělají autorům i obdarovaným radost. V poslední době jsme se vrhli na točení na hrnčířském kruhu, které všechny velmi zaujalo.Je to příjemná relaxace spojená s vytvářením vlastnoručně vyrobené nádoby, ze které lze jíst a pít. Pokud si však někdo myslel, že se jedná o jednoduchou věc, velice se mýlil. Výrobky si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Metodika vedení semináře byla vydána na CD - k nahlédnutí v ředitelně školy.

Aktivita 11

Přírodovědný seminář

Přírodovědný seminář navštěvují žáci mladší (4.-5.třída) a žáci starší (6.-7.třída).

Náplní semináře je péče o přírodovědný koutek. V teráriích a klecích chováme křečky, pískomily, potkana, laboratorní myši a myši bodlinaté. Ve venkovním výběhu na školní zahradě chováme kozy kamerunské. Děti pečují o zvířata denně, krmí je, zajišťují jejich každodenní potřeby. V semináři čistí terária, výběh.

Během roku probíhají terénní praktika zaměřená na pozorování a zkoumání jednotlivých biotopů. Svá pozorování děti zpracovávají do prezentací a protokolů. Jedním z úkolů bylo mapování památných stromů v regionu nebo pozorování ptáků v okolí. Pozorovali jsme život v potoce a rybníku a oba biotopy jsme srovnávali. Sestavovali jsme herbáře z rostlin v našem regionu. Další pozorování byla zaměřená na hmyz na louce a na školní zahradě, děti se učily používat motýlkářskou síťku.

V rámci semináře pečujeme i o školní zahradu. Vyvěsili jsme ptačí budky a krmítka, založili stromkovou školku. Postavili jsme si bylinkovou spirálu, do které si děti samy předpěstovávají bylinky. Starají se o nově založené záhony, učí se používat kompost.

Děti rádi mikroskopují, připravují mikroskopické preparáty.

V semináři pracujeme s výpočetní technikou, Smart tabulí, využíváme výukové programy. Některé poznávací přírodovědné hry si připravujeme sami. Děti z přírodovědného semináře ukazují své prezentace svým spolužákům na projektových dnech.

Vyhlašujeme sběr bylin, sami se aktivně účastníme sběru bylin v přírodě.

Účastníme se fotografické soutěže, pomáháme vytvářet databázi fotografií přírody našeho regionu.

Na některé semináře si zveme odborníky na přednášky. Terénní cvičení jsme absolvovali s pány lesníky, poutavé přednášky jsme vyslechli od veterinárního lékaře, kynologa, cestovatele.

Aktivně se účastníme některých celostátních projektů – Recyklohraní, Ukliďme si svět, Les ve škole – škola v lese. Využíváme nabídek ekocenter, spolupracujeme s Lipkou, Rezekvítkem, SEV Chaloupky, Terezou, Nadací Partnerství, Severem.

Metodika vedení semináře byla vydána na CD - k nahlédnutí v ředitelně školy.

Aktivita 12

Seminář "Práce s médii"

Seminář Tradice na pozadí historie pracuje na naší škole v rámci projektu Návrat k tradicím Kravska a okolí už druhým rokem. Za tuto dobu si děti si osvojili různé činnosti a využívali je v praktických činnostech při práci v semináři. Za dva roky se v semináři naučili pracovat s moderními multimediálními zařízeními, které využívali při práci na tvorbě:

Tvorba školního časopisu "BUDÍČEK"

 • seznámili se s novým SW MS Publisher 2010, ve kterém tvoříme náš školní časopis
 • tvorba redakční struktury časopisu
 • práce v MS Publisher (vkládání textových polí, propojování textových polí, změny vzhledu jednotlivých čísel, vkládání obrázků či klipartů...)
 • tvorba redakčních článků pro školní časopis
 • tvorba nového loga školního časopisu  "BUDÍČEK"
 • pořizování fotografií digitálních fotografií
 • úprava digitálních fotografií
 • práce s metodickými a pracovními listy, které jim napomohli při jejich činnostech

Tvorba školního webu semináře

 • práce s SW WEBNODE pro vytváření webovýh stránek
 • tvorba struktury webu semináře
 • změna vzhledu webu semináře
 • práce s jednotlivými položkami webu
 • práce s metodickými listy vytvořené na podporu práce se SW
 • tvorba redakčních článků do webových stránek
 • pořizování fotografií a jejich průběžná publikace na webu semináře
 • propagace projektových dní a projektových týdnů na webu semináře
 • propagace školního časopisu "BUDÍČEK"
 • propagace školního rozhlasového vysílání

Školní rozhlasové vysílání

 • seznámení  s jednotlivými částmi rozhlasového vysílání
 • rozčlenění do redakčních vysílacích dvojic
 • práce s míchací soupravou
 • práce s mixovacím SW na notebooku
 • tvorba vysílacích plánů
 • práce na zkvalitnění mluveného slova
 • tvorba přednatočených příspěvků do vysílání
 • práce s digitálním diktafonem
 • propagace projektových dní ve vysílání
 • propagace projektových týdnů ve vysílání
 • návšteva českého rozhlasu - inspirace pro školní vysílání

Žáci všechny získané vědomosti využívali při realizaci projektových dní a projektových týdnů v rámci projektu "Návrat k tradicím Kravska a okolí". Podíleli se na :

 • tvorbě fotodokumentace z těchto akcí
 • tvorbě reklamních plakátů
 • tvorbě reklamních šotů ve školním rozhlasovém vysílání
 • tvorbě redakčních článků z těchto akcí

Metodika vedení semináře byla vydána na CD - k nahlédnutí v ředitelně školy.

Fotogalerie projektuí

Jako první zde uvidíte fotky z projektového dne "NÁŠ REGION".

Náš region_0509 1

Náš region_0509 2

22.9.2009 naše škola pořádala exkurzi nazvanou " Po stopách naší minulosti", která byla financována z fondů EU v rámci projektu " Návrat k tradicím Kravska a okolí.