Inovativní vzdělávání

Inovativní vzdělávání

Od 1.9.2023 do 31.8.2025 škola čerpá dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský, jejichž poskytovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. O dotaci jsme žádali v rámci výzvy č.02­_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání. MŠMT nám poskytlo dotaci ve výši 1 756 885,- Kč na projekt

s názvem      Inovativní vzdělávání ve škole v Kravsku

Účelem dotace je:

 • zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání
 • zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin.

Základní škola realizuje šablony:

 • Školní asistent
 • Inovativní vzdělávání žáků
 • Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ

Mateřská škola:

 • Školní asistent
 • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání
 • Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ

Školní družina a školní klub:

 • Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání
 • Spolupráce pracovníků ve vzdělávání
 • Inovativní vzdělávání účastníků v zájmovém vzdělávání.