Další vzdělávání pedagogů

Školní rok 2023/2024

 • červen 2024 - Jak učit děti zvládat náročné emoce (Puklová, Brzobohatá)
 • červen 2024 - Děti v pasti sociálních sítí (Brzobohatá)
 • červen 2024 - Jak v matematice rozvíjet dovednosti pro život (Pospíšilová)
 • červen 2024 - Jak předejít vyhoření - tipy pro učitele ( Červinková)
 • červen 2024 - Zdroje a tipy pro kariérové poradenství (Vocílková)
 • červen 2024- Jak využít umělou inteligenci se výuce jazyků (Červinková)
 • červen 2024 - Občanské právo a vymáhání práva (Žalmánková)
 • květen 2024 - Vyučujte jazyky moderně, jednoduše a s výsledky (Červinková)
 • květen 2024 - Digitální pomůcky pro jazykáře: Padlet a ToolBee (Červinková)
 • květen 2024 - Jak na bezpečné klima ve třídě (Brzobohatá)
 • květen 2024 - Korporátní právo (Žalmánková)
 • duben 2024 - Generativní Al pro učitele (Švandová)
 • duben 2024 - Kompetence kariérového poradce a CMS (Vocílková)
 • duben 2024 - Digitální rovnováha: Jak pomoct dětem odpoutat se od mobilních displejů (Novotná)
 • duben 2024 - Slohová výchova a tvůrčí psaní s Petrou Svobodovou (Brzobohatá)
 • duben 2024 - Praktika školního metodika prevence (Brzobohatá)
 • duben 2024 - 7 typů, jak využít asistenta pedagoga ve třídě (Hellmanová)
 • duben 2024 - Metody kritického myšlení osvědčené při práci s uměleckým textem (Brzobohatá)
 • duben 2024 - Veřejné zakázky (Žalmánková)
 • duben 2024 - Rodinné právo a právo dítěte (Žalmánková)
 • duben 2024 - Odpovědnost za újmu poskytovatele služeb a pojištění profesní odpovědnosti (Žalmánková)
 • březen 2024 - Vzdělávací konference v Pohořelicích (Langová, Hasprová, Masarovičová, Pešková)
 • březen 2024 - Základy pracovního a obchodního práva (Žalmánková)
 • březen 2024 - Správní řízení (Žalmánková)
 • březen 2024 - Jarní a letní měsíce s hudbou a pohybem (Kubáková, Puklová)
 • březen 2024 - Adaptace na MŠ (Valová)
 • březen 2024 - Rozvoj kompetencí v praxi (Brzobohatá, Vocílková)
 • březen 2024 - Jak rozvíjet čtenářství na 1. stupni (Hellmanová)
 • březen 2024 - Vše o keramické dílně (Langová)
 • březen 2024 - Sebepoškozování: Jak pomoc dítěti (Brzobohatá)
 • březen 2024 - Čtenářské dílny pro 1. a  2. stupeň (Hellmanová)
 • březen 2024 - Workshop o rozvoji dětí pomocí včasné péče (Valová)
 • březen 2024 - Konec školní nudy - aktivizující metody (Brzobohatá)
 • březen 2024 - Aktivity pro žáky se specifickými potřebami učení (Brzobohatá)
 • březen 2024- Nastavování hranic a budování vztahů s náročným žákem (Pospíšilová)
 • únor 2024 - Sebepoškozování: příčiny a jak dítěti pomoci (Brzobohatá)
 • únor 2024 - Práce s projekty na hodinách cizích jazyků (Červinková)
 • únor 2024 - jak rozmluvit v cizím jazyce i méně aktivní žáky (Červinková)
 • únor 2024 - Jak motivovat dítě k učení (Brzobohatá)
 • únor 2024 - Hudební výchova 2 (Švandová)
 • únor. 2024 - Webinář k venkovní výuce V. - jaro (Vocílková)
 • únor 2024 - Vše o keramické dílně (Langová)
 • únor 2024 -  Umělá inteligence ve výuce (Brzobohatá, Pospíšilová)
 • únor 2024 - Rizika a prevence násilných útoků (Žalmánková)
 • únor 2024 - Motivačně intervenční pedagogická a výchovná práce s dospívajícími (Vocílková)
 • únor 2024 - Emotivní a zkratkovité jednání u dětí (Švandová)
 • leden 2024 - Rozvoj sluchového vnímání u předškoláků (Minaříková) 
 • leden 2024 - Manažerská triáda (Žalmánková)
 • leden 2024 - Strategický management (Žalmánková)
 • leden 2024 - Využití umělé inteligence ve výuce (Červinková, Novotná)
 • leden 2024 - GDPR, NIS 2 (Žalmánková)
 • leden 2024 - Právní aspekty práce s daty, autorské právo a umělá inteligence (Žalmánková)
 • prosinec 2023 - Rozvoj a psychologie osobnosti, komunikace a řeč těla (Žalmánková)
 • prosinec 2023 - Umělá inteligence (Žalmánková)
 • prosinec 2023 - Brand marketing (Žalmánková)
 • prosinec 2023- Wellbing: Resilience v profesi pedagoga, orientovaná na rozvíjení řešení (Vocílková)
 • prosinec 2023 - Jak efektivně zvládat stres díky mindfulness (Červinková)
 • prosinec 2023 - Gamifikace ve výuce cizích jazyků (Červinková)
 • prosinec 2023 - Občanská výchova s Robertem Čapkem (Brzobohatá)
 • prosinec 2023- Studium k výkonu specializované činnosti – prevence sociálně patologických jevů - kombinované (Brzobohatá)
 • listopad 2023 - Sebepéče pedagoga (Pospíšilová, Brzobohatá, Masarovičová, Novotná, Hasprová, Švandová, Červinková, Hanzálková, Hellmanová, Juráš, Jordánková, Žalmánková, Vocílková)
 • listopad 2023 - Tématické vánoční hodiny jednoduše a atraktivně (Červinková)
 • listopad 2023 - Problematika změn v ZP v pracovněprávních vztazích (Žalmánková)
 • listopad 2023 - Úvod do pracovního práva (Žalmánková)
 • listopad 2023 - Občanské právo (Žalmánková)
 • listopad 2023 - Pojistné a přerozdělování pojistného na zdravotní pojištění (Žalmánková)
 • listopad 2023 - Zeměpis pro 2.stupeň ZŠ a nižší gymnázia (Pospíšilová)
 • listopad 2023 - Konference k environmentální výchově: spokojený učitel (Žalmánková, Pešková)
 • listopad 2023 - Jak vést rozhovor se žákem, rodičem, pedagogem (Brzobohatá)
 • listopad 2023 - Systém primární prevence školství (Brzobohatá)
 • listopad 2023 - Učím, tedy jsem (Brzobohatá, Jordánková)
 • listopad 2023 - Všestranná pohybová příprava dětí předškolního věku (Puklová)
 • říjen 2023 - Třídenní workshop pro ŠMPŠ - praktický nácvik a ukázky (Brzobohatá)
 • říjen 2023 - Pozice a role žáka ve školní třídě, role učitele ve vedení třídy (Brzobohatá)
 • říjen 2023 - Koheze třídy, základní patologie školní třídy (Brzobohatá)
 • říjen 2023 - Obchodní právo, insolvence, hospodaření s majetkem státu (Žalmánková)
 • říjen 2023 - Whistleblowing (Žalmánková)
 • říjen 2023 - Právní aspekty poskytování zdravotní péče (Žalmánková)
 • říjen 2023 - Možnosti využití Průvodce strategickým a akčním plánováním v plánovacím procesu (Žalmánková)
 • říjen 2023 - Jak na vrstevnické učení (Brzobohatá)
 • říjen 2023 - Les ve škole (Jordánková)
 • říjen 2023 - Hladký rozjezd s angličtinou v 1. a 2. třídě ZŠ (Hellmanová)
 • září 2023 - Inovativní metoda výuky (Juráš)
 • září 2023 - Školní třída jako sociální skupina a vztahová síť školy (Brzobohatá)
 • září 2023 - Monitorování a evaluace primární prevence (Brzobohatá)
 • září 2023 - Vedení spisové služby, ukládání a vyřazování dokumentů (Vocílková)
 • září 2023 - Malí umělci (Švandová)
 • září 2023 - Rizika virtuální komunikace (Brzobohatá, Vocílková)
 • září 2023 - Hry na hodinách cizích jazyků s Broňou Sobotkou (Červinková)
 • září 2023 - Jak efektivně pracovat s obrázky na hodinách cizích jazyků (Červinková)
 • září 2023 - 10 způsobů, jak rozdělit třídu do skupin (Jordánková)
 • září 2023 - Krizová intervence v podmínkách školy (Žalmánková,Vocílková, Valová, Švandová, Procházka, Povolná, Pospíšilová, Pešková, Novotná, Melušová, Masarovičová, Langová, Kubišová, Kubáková, Juráš, Jordánková, Hellmanová, Hasprová,  Hanzálková, Fischer, Červinková, Brzobohatá)
 • srpen 2023 - Šablony konzultace hromadná (Kabilková, Žalmánková)

Školní rok 2022/2023

 • červen 2023 - Rizika virtuální komunikace (Brzobohatá, Vocílková)
 • červen 2023 - Dětská kresba jako nástroj poznání dítěte( Puklová)
 • červen 2023 - Jak aktivovat žáky k smyslupnému sebehodnocení (Hanzálková)
 • červen 2023 - ADHD: prakticky (Hanzálková)
 • červen 2023- Nácvik čtení v 1. ročníku ZŠ (Hellmanová)
 • červen 2023 - Psychohygiena a mentální odolnost pro učitele (Červinková)
 • červen 2023- Autentické videomateriály ve výuce cizích jazyků (Červinková)
 • květen 2023 - Bezpečně na internetu - program pro pedagogy ZŠ (Vocílková)
 • květen 2023 - Jak na slovní hodnocení (Valová)
 • květen 2023 - Keramika - nejen pro začátečníky (Langová)
 • duben 2023 - Les ve škole (Langová, Povolná) 
 • duben 2023 - Basketbal ve škole - jednoduše a zábavně (Procházka, Masarovičová)
 • duben 2023 - Pět cest k wellbeingu skrze místně zakotvené učení (Žalmánková, Brzobohatá)
 • duben 2023 - Rizika internetu, sociálních sítí a kyberšikany (Brzobohatá, Červinková, Fischer, Hasprová, Hellmanová, Jordánková, Juráš, Masarovičová, Melušová, Novotná, Pešková, Podsedník, Procházka, Švandová, Valová, Vocílková, Žalmánková, Stehlíková)
 • duben 2023- Jak stanovovat hranice dětem i rodičům (Březinová)
 • duben 2023 - Jak učite dějepis badatelsky? Tipy, triky, postupy (Juráš)
 • duben 2023 - Jak učit dějepis badatelsky?  (Juráš)
 • duben 2023 - Finanční gramotnost ve výuce matematiky na ZŠ (Vocílková)
 • březen 2023 - Tabu ve výuce? (Novotná)
 • březen 2023 - Wellbeing v praxi (Valová, Jordánková)
 • březen 2023 - Nápady do nové informatiky (Stehliková)
 • březen 2023 - Jak nalákat žáky k četbě textu s Evou Šidelkovou - čtení s předvídáním, literární kroužky (Valihrachová)
 • březen 2023 - Konference VIM - management škol (Žalmánková)
 • březen 2023 - Čtenářská gramotnost pro 2.stupeň s Jitkou Vyplašilovou (Brzobohatá)
 • březen 2023 - Hygienické minimum pro zaměstnance ve školním stravování (Binderová, Kyněrová, Knothová, Fryšoncová, Dočkalová)
 • březen 2023 - Hravý český jazyk a hravá čeština pro 1.st. (Hellmanová)
 • březen 2023 - Pedagogické dovednosti učitelky MŠ (Minaříková)
 • únor 2023 - Práce s heterogenní třídou (Hellmanová)
 • únor 2023 - Hravá čeština a literatura pro 2. stupeň (Brzobohatá)
 • únor 2023 - Hravý český jazyk a hravá čeština pro 1. stupeň (Valihrachová)
 • únor 2023 - Jak sladit a solit ve školní jídelně (Kyněrová)
 • únor 2023 - Warmers, Coolers, Fillers (Červinková)
 • únor 2023 - English is not boring (Juráš, Červinková)
 • únor 2023 - Obrázky mluví - aktivity s obrázkovým materiálem pro cizí jazyky (Juráš, Červinková)
 • leden 2023 - Rozvoj komunikačních dovedností v praxi (Červinková)
 • leden 2023 - Metoda CLIL v němčině (Červinková)
 • leden 2023 - Nebojte se konverzovat (Červinková)
 • leden 2023 - Třídnické hodiny smysluplně (Jordánková)
 • leden 2023 - Společně k lepší škole: Příběh Sama (Povolná)
 • leden 2023 - Emoční a sociální zralost dítěte před nástupem do školy (Kubáková)
 • leden 2023 - Poruchy atistického spektra u dětí předškolního věku (Kubáková)
 • leden 2023 - Využití digitálnívh pomůcek a robotů v MŠ a ZŠ ( Vocílková, Žalmánková, Hellmanová, Valihrachová, Kubáková, Minaříková, Procházková, Pešková, Procházka, Masarovičová, Švarcová, Březinová, Langová, Zvěřinová, Puklová)
 • leden 2023 - Hyperaktivní, agresivní dítě v MŠ (Procházková)
 • leden 2023 - Čtenářská gramotnost s Jitkou Vyplašilovou - 1.stupeň (Valihrachová)
 • leden 2023 - Hudební výchova s Danielou Taylor (Hellmanová, Valihrachová)
 • leden 2023 - Interaktivita nové trendy - 2. stupeň (Jordánková)
 • leden 2023 - Interaktivita nové trendy - 1. stupeň (Hasprová, Masarovičová, Hellmanová, Valihrachová)
 • prosinec 2022 - Zařazování potravin do spotřebního koše (Binderová)
 • prosinec 2022 - Školní metodik prevence na škole (Valová)
 • prosinec 2022 - Diagnostika dítěte v MŠ (Minaříková)
 • listopad 2022 - Učební úlohy ve výuce chemii na ZŠ a VG (Jordánková)
 • listopad 2022 - Jak pracovat s agresivním a manipulativním rodičem ( Procházková, Žalmánková, Pešková, Kubáková, Jordánková, Fischer, Červinková, Brzobohatá)
 • listopad 2022 - Konflikty a způsoby jejich řešení (Pešková, Hellmanová, Masarovičová, Fabiánová, Minaříková, Valihrachová, Podsedník,Hasprová)
 • listopad 2022 - Řešení mimořádných událostí (Procházková, Švarcová, Procházka, Novotná, Masarovičová, Juráš, Hellmanová, Vocílková)
 • listpad 2022 - Vykročte do 1.ročníku (Hellmanová)
 • listopad 2022 - Jak na online výuku matematiky (Jordánková)
 • listopad 2022 - Kurz první pomoci u dětí pro pedagogy (Novotná)
 • listopad 2022 - Jak na hudebku na 2.stupni (Novotná)
 • listopad 2022 - Jak zvládat neúspěchy a selhání pomocí sebelaskavosti (Vocílková)
 • listopad 2022 - Vykročte do 1. ročníku (Hellmanová)
 • listopad 2022 - Čtenářská gramotnost s Jitkou Vyplašilovou (Valihrachová)
 • listopad 2022 -Práce se žáky s psychickými problémy (Valihrachová)
 • říjen 2022 - Meet Cambridge Online event (Červinková)
 • říjen 2022 - 7 step towards creative thinking (Červinková)
 • říjen 2022 - Jak nastartovat motivaci žáků s WocaBee (Červinková)
 • říjen 2022- Odkaz Komenského pro dnešní školství (Jordánková)
 • říjen 2022 - Jak učit matematiku na základní škole poutavě (Pospíšilová)
 • říjen 2022 - Krizová intervence v podmínkách školy (Vocílková)
 • říjen 2022 - Integrovaná tematická výuka (Pešková, Procházka)
 • říjen 2022 -  Výtvarné hry pro školy a školky (Fabiánová)
 • říjen 2022 - Praktická cvičení pro děti s vývojovou dysfázií (Fabiánová) 
 • říjen 2022 - Aktiv_školních poradců okresu Znojmo - výchovní, kariéroví (Vocílková)
 • září 2022 - Pedagogické dovednosti učitelky MŠ II. - Integrovaná tematická výuka a plánování (Švarcová)
 • září 2022- Nová informatika pro začátečníky (Pešková, Procházka)
 • září 2022 - Právní poradna (Žalmánková)
 • září 2022- Ozbrojený útočník ve škole (Žalmánková, Brzobohatá)
 • září 2022- Jak pracovat se zlobivým žákem (Jordánková)
 • září 2022- Než vykročíte do 1.ročníku (Valihrachová)
 • září 2022- Optimální klima třídy (pedagogický sbor ZŠ)

Školní rok 2021/2022

 • srpen 2022- How to make grammar teaching a memorable experience (Červinková)
 • srpen 2022- Slovní zásoba s WocaBee- jednoduše a efektivně (Červinková)
 • srpen 2022- Inovativní metody ve výuce cizích jazyků (Červinková)
 • srpen 2022- Využití záznamového archu pro diagnostiku kompetencí dítěte (Kubáková)
 • srpen 2022- Než vykročíte do 1.ročníku (Valihrachová)
 • srpen 2022 - Předslabikářové období (Valihrachová)
 • srpen 2022 - Nácvik čtení v 1.ročníku ZŠ (Valihrachová)
 • srpen 2022 - Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v mateřské škole (Fabiánová)
 • červen 2022 - Výuka v terénu II. (Vocílková, Jordánková, Pospíšilová)
 • červen 2022 - Výuka v terénu I. (Vocílková, Jordánková, Pospíšilová)
 • červen 2022 - Jak na "zlobivého" žáka? Funkční analýzou chování (Mondeková, Vocílková)
 • květen 2022 - Tvorba pracovních listů v programu Canva (Fabiánová)
 • květen 2022 - Interaktivita nové trendy - 1. stupeň (Valihrachová)
 • květen 2022 - Pracovní doba ve školách - navrhování a evodence (Žalmánková)
 • květen 2022 - Rozvoj digitální gramotnosti na 1. st. základní školy (Procházka)
 • květen 2022 - Zvládání emocí, aneb jak na zlobivé dítě (Hellmanová)
 • květen 2022 - Jak řešit knflikty se "zlobivým" žákem (Vocílková, Brzobohatá)
 • květen 2022 - Kulatý stůl NPI ČR - Podpora dětí cizinců v předškolním vzdělávání (Mondeková)
 • květen 2022 - Integrovaná tematická výuka na 2. stupni ZŠ (Jordánková)
 • květen 2022 - Jak učit a naučit (Valihrachová)
 • květen 2022 - Terapeutické pohádky (Fabiánová)
 • květen 2022 - Jak činnostně vyučovat ČJ na 1. stupni (Valihrachová)
 • duben 2022 - Programování v Pythonu (Fischer)
 • duben 2022 - Komunikace s žáky s problémovým chováním a nespolupracujícími rodiči (Žalmánková, Brzobohatá)
 • březen 2022 - Dětské čtení (tipy a nápady (Valihrachová)
 • březen 2022 - Jak pracovat se zlobivým dítětem (Vocílková, Mondeková)
 • březen 2022 - Rozvoj emoční inteligence u dětí (Březinová)
 • březen 2022 - Diskusní setkání aktérů v JMK - děti žáci cizinci (Kabilková)
 • březen 2022 - Ověření znalostí k ochraně veřejného zdraví (Binderová, Kyněrová, Fryšoncová, Knothová, Molíková)
 • březen 2022 - How to teach vocablubary creatively (Červinková)
 • březen 2022 - Sdílení příkladů dobré praxe: Přijímání a začleňování žáků cizinců (Kabilková, Mondeková, Žalmánková)
 • březen 2022 - Slovní zásoba hravě, obrazově a systematicky (Červinková)
 • březen 2022 - Kritické myšlení (nejen) na hodinách cizích jazyků (Červinková)
 • březen 2022 - Přijímání a začleňování žáků cizinců (Mondeková)
 • březen 2022 - Dítě, škola, sítě (Mondeková)
 • únor 2022 - Konverzační hry ve výuce cizích jazyků (Červinková)
 • únor 2022 - Výuka správné výslovnosti angličtiny na 1. st. ZŠ (Hellmanová)
 • únor 2022 - Webinář k podpoře začínajících učitelů - péče o žáky s podpůrnými opatřeními (Hubrová)
 • únor 2022 - Náměty, nápady, hry, zajímavé metody do hodin ČJ (Valihrachová)
 • únor 2022 - Výuka matematiky Hejného metodou (Jordánková)
 • leden 2022 - Bádáme a experimentujeme v mateřské škole (Fabiánová)
 • leden 2022 - Bezmasé pokrmy prakticky (Kyněrová)
 • leden 2022 - Vedoucí školní jídelny versus ekonomkal (Binderová)
 • leden 2022 - Jak na pohodovou 1. třídu (Langová)
 • leden 2022 - Správná kalkulace cen jídel (Binderová)
 • leden 2022 - Náměty, nápady, hry s využitím na prvním stupni (Valihrachová)
 • leden 2022 - Hravá hudební výchova (Hasprová)
 • leden 2022 - Voda - život v každé kapce (Hubrová)
 • leden 2022 - Formativní hodnocení a sebehodnocení žáků v práci začínajícího učitele (Hubrová)
 • leden 2022 - Rozvoj myšlení žáků pomocí map (Jordánková)
 • leden 2022 - Základy algoritmizace a programování pro II. stupeň (Kabilková)
 • leden 2022 - Vzdělávání žáků z odlišného prostředí a s odlišnými životními podmínkami (Vocílková)
 • leden 2022 - Projekt_KAP II Fenomém záškoláctví - orientace na řešení, nastavení spolupráce s OSPOD (Mondeková)
 • leden 2022 - Jak kreativně a hravě na gramatiku (Červinková)
 • leden 2022 - Přírodovědné vzdělávání (Žalmánková)
 • leden 2022 - Změny a revize RVP (Žalmánková)
 • prosinec 2021 - Practical tips and online tools for modern foreign language teaching (Červinková)
 • prosinec 2021 - Hry v cizích jazycích (Červinková)
 • prosinec 2021 - Autentické materiály při výuce cizích jazyků (Červinková)
 • prosinec 2021 - Třídní klima a jak s ním efektivně pracovat (Brzobohatá)
 • prosinec 2021 - Technické profese budoucnosti (Vocílková)
 • prosinec 2021 - Školní metodik prevence ve škole (Vocílková, Brzobohatá)
 • prosinec 2021 - Příprava jídelníčku prakticky (Kyněrová)
 • listopad 2021 - Obtížná jednání s rodiči (Mondeková)
 • listopad 2021 - Chemický děj efektně (Hubrová)
 • listopad 2021 - Zacházení s chemickými látkami a směsi ve školství (Hubrová)
 • listopad 2021 - Jak může přírodopis děti bavit aneb aktivity na výuku přírodopisu - vyzkoušení v praxi (Hubrová)
 • listopad 2021 - Slohové hry a techniky, čtenářská dílna (Hellmanová)
 • listopad 2021 - Zážitková hudební výchova (Valihrachová)
 • listopad 2021 - BOV - inovativní strategie přírodovědného vzdělávání v praxi (Jordánková)
 • listopad 2021 - Použití ICT ve výuce (Jordánková, Kabilková)
 • listopad 2021 - Projektové vyučování  s Mgr. Přibylovou (Pešková, Valihrachová)
 • listopad 2021 - Komunikace s rodiči (Mondeková)
 • listopad 2021- Přírodopis a digitální kompetence (Hubrová)
 • říjen 2021 - Pravopis od být/bít po šílené čárky Mondeková)
 • říjen 2021- Svět očima mravence  (Hubrová)
 • říjen 2021- Hry a interaktivní metody výuky na hodinách cizích jazyků (Červinková)
 • říjen 2021- Vitální kuchyně (Knothová)
 • říjen 2021- Aktiv_školních poradců okresu Znojmo (Vocílková)
 • říjen 2021- Seminář pro vedoucí pracovníky ve školství (Žalmánková)
 • říjen 2021- Jak budovat(nejen) rodičovskou autoritu (Mondeková, Valihrachová)
 • říjen 2021- Revize RVP ZV - Startovací balíček - Informační systémy pro 1. st. ZŠ (Kabilková)
 • září 2021- Léčivé rostliny (Žalmánková)
 • září 2021- Hygienické minimum pro pracovníky ve stravovacích službách (Binderová)

Školní rok 2020/2021

 • červen 2021- Studium pro asistenta pedagoga (Zvěřinová)
 • červen 2021- Matematika a literatura (Neumanová)
 • květen 2021 - Diferencovaná matematika 1., 2. část (Neumanová)
 • květen 2021 - Kooperativní a pároví metody učení (Neumanová)
 • květen 2021 - To nejlepší z M - kroužků (Neumanová)
 • květen 2021 - Co všechno nám v češtině zanechali naši předkové? (Brzobohatá)
 • květen 2021 - Jaroslav Heyrovský - Od elektrolýzy přes objev polarografie až k Nobelově ceně (Hubrová)
 • květen 2021 - Jak vyučovat jazyk žáky s poruchami učení (Červinková)
 • květen 2021 - Jak vyučovat jazyk v problémovém věku (Červinková)
 • květen 2021 - Rozvoj informatického myšlení na druhém stupni základní školy (Procházka)
 • květen 2021 - Co by mohli chtít číst čtenáři ve věku druhého stupně základní školy (Brzobohatá)
 • květen 2021 - Jak na nový RVP ZV ve škole, webinář pro ředitele (Žalmánková, Vocílková)
 • duben 2021 - Amos - soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník (Hasprová)
 • duben 2021 - Revize RVP ZV - Startovací balíček - Základy algoritmizace a programování (Fischer)
 • duben 2021 - Badatelsky orientované vyučování (Hubrová)
 • duben 2021 - Náběh vzdělávání se ŠVP upraveným podle RVP ZV 2021 (Žalmánková, Vocílková)
 • duben 2021 - Badatelsky orientované vyučování (Žalmánková)
 • duben 2021 - Základy programování v jazyce Python (Fischer)
 • duben 2021 - Úvod do algoritmizace a programování (Fischer)
 • duben 2021 - Tvoříme webové stránky (Fischer)
 • duben 2021 - Náběh vzdělávání se ŠVP upraveným podle RVP ZV 2021 (Žalmánková, Vocílková)
 • duben 2021 - Bezpečně v kyber (Hubrová)
 • březen 2021 - Jak zaujmout žáky nejen při distanční výuce (Hubrová, Hellmanová)
 • březen 2021 - Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky (Mondeková)
 • březen 2021 - Jak zaujmout žáky nejen při distanční výuce (Jakešová, Valihrachová, Neumanová, Hasprová)
 • březen 2021 - Co potřebuje  umět a znát adaptační koordinátor ve škole (Mondeková)
 • březen 2021 - Finanční gramotnost (Neumanová)
 • březen 2021 - Geometrie v Jednotné přijímací zkoušce pro deváťáky (Neumanová)
 • březen 2021 - Informace pro zástupce ředitele (Vocílková)
 • březen 2021 - Digitální technologie ve výuce cizích jazyků (Červinková)
 • březen 2021 - Dokumentace v MŠ (Kubáková)
 • únor 2021 - Sdílení dobré praxe ZŠ Jevišovice, ZŠ Vrbovec (Jakešová, Vocílková, Fischer)
 • únor 2021 - Quizizz (Vocílková, Fischer, Hellmanová)
 • únor 2021 - Změny ve vyhlášce č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (Vocílková)
 • únor 2021 - Praktické tipy na distanční výuku cizích jazyků (Červinková)
 • únor 2021 - Právní poradna – pracovněprávní aspekty společného vzdělávání (Jakešová)
 • únor 2021 - Šablony III (Jakešová)
 • leden 2021 - Jak zaujmout žáky při distanční výuce (Vocílková)
 • prosinec 2020 - Přijímací zkoušky na SŠ ve školním roce 2020/21 (Vocílková)
 • listopad 2020 - Šablony v nouzovém stavu (Jakešová)
 • listopad 2020 - Workshop pro učitele přírodovědných předmětů ZŠ (Hubrová)
 • listopad 2020 - Legislativni novinky školního roku 2020-2021 (Jakešová)
 • listopad 2020 - Práce s diferencovanou třídou v anglickém jazyce (Červinková, Juráš)
 • říjen 2020 - Práce s diferencovanou třídou v anglickém jazyce (Červinková)
 • říjen 2020 - Distanční vzdělávání (Jakešová)
 • říjen 2020 - Windows Server 2016 - Instalace, konfigurace a správa serveru (Fischer)
 • září 2020 - Právní poradna (Kubáková)
 • září 2020 - Právní poradna pro vedoucí školských zařízení (Vocílková)
 • srpen 2020 - Dětská kresba aneb výtvarný projev jako nástroj poznání dítěte v pedagogické praxi III. (Kubáková)

Školní rok 2019/2020

 • červen 2020 - Úklidové práce v budovách škol a školských zařízeních (Tušar, Šefčíková)
 • září - červen 2020 - Strategické řízení a plánování ve školách - Databáze pro rok 2019-2020 (Jakešová)
 • červen 2020 - Polytechnická výchova v MŠ - rozvoj prostorové představivosti (Březinová, Kubáková)
 • květen 2019 - M - dílny:Slovní úlohy pro ZŠ (Neumanová)
 • duben 2019 - M - dílny:Kritické myšlení v matematice - sport v matematice (Neumanová)
 • duben 2020 - Kurz základů rizikového chování na internetu (Neumanová)
 • duben 2020 - Infekční a parazitární onemocnění u dětí předškolního věku (Kubáková, Minaříková, Procházková)
 • únor 2020 -  Seminář Jihomoravského muzea Znojmo (Vocílková, Valihrachová)
 • únor 2020 - Polytechnická výchova- příklad dobré praxe ZŠ Višnové (Jakešová, Vocílková, Fischer)
 • únor 2020 Hygienické minimum pro pracovníky školních jídelen (Nečasová, Polášková, Kyněrová, Binderová)
 • leden 2020 - Metodický kabinet výchovných poradců (Vocílková)
 • leden 2020 - Oblastní kabinet ČJ Znojemsko (Brzobohatá)
 • leden 2020 - Matematická gramotnost - proč a jak zvyšovat matematickou gramotnost žáků (Vocílková, Neumanová)
 • prosinec 2019 - Vizualizace v geometrii užitím didaktických pomůcek (Neumanová)
 • prosinec 2019 - Jak vybrat středbí školu? (Vocílková)
 • prosinec 2019 - Sport v matematice (Vocílková)
 • listopad 2019 - Podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní praxi (Poláková)
 • listopad 2019 - Jak úspěšně vést mateřskou školu (Kubáková)
 • listopad 2019 –  Český jazyk (Brzobohatá)
 • listopad 2019 – Polytechnická výchova (Valihrachová, Langová)
 • listopad 2019 - Voda pro školy, voda pro budoucnost (Jakešová)
 • listopad 2019 – Metodický kabinet školních družin
 • říjen 2019 - Jak podpořit zájem žáků o přírodovědné vzdělávání (Brzobohatá, Jakešová)
 • říjen 2019 – Plnění spotřebního koše ve školních jídelnách (Binderová, Kyněrová)
 • říjen 2019 - Polytechnická výchova na základní škole z pohledu praktických zkušeností (Langová, Povolná)
 • říjen 2019 - Digitální gramotnost ve vzdělávání - komunikace a tvorba obsahu (Langová, Povolná)
 • říjen 2019 – Setkání metodiků prevence (Neumanová)
 • říjen 2019 - Šikana - práce s třídním klimatem (Neumanová)
 • říjen 2019 - Metodický kabinet výchovných poradců (Vocílková)
 • září 2019 - Konference k environmentální výchově: A není to náhodou práce? (Jakešová)
 • září 2019 - Setkání školních kariérových poradců (Vocílková)
 • září 2019 - Právní poradna (Jakešová, Vocílková)
 • září 2019 – První pomoc  (Procházka)
 • září 2019 - M - workshop Geogebra (Vocílková)
 • září 2019 - Zahrada pro výuku (Brzobohatá)

Školní rok 2018/2019

 • červen 2019 - Reforma financování regionálního školství (Jakešová, Vocílková)
 • květen 2019 - Jak naučit žáky učit se (Vocílková)
 • duben 2019 - Seminář pro vedení škol (Jakešová, Vocílková)
 • březen 2019 - Kvetoucí školy (Jakešová)
 • březen 2019 - Leadership a tvorba podporujícího a pozitivního klimatu (Vocílková)
 • únor 2019 - Výuka předmětu volba povolání v základní škole (Vocílková)
 • leden 2019 - Psychomotorický vývoj dítěte ve dvou letech a jeho zákonitosti (Procházková, Minaříková)
 • prosinec 2018 - M-worshop matematické a čtenářské gramotnosti (Vocílková)
 • prosinec 2018 - Seminář BOZP a PO pro vedoucí zaměstnance a GDPR (Jakešová)
 • listopad 2018 - Asertivní řešení konfliktních situací (Jakešová)
 • listopad 2018 - Současné trendy v oblasti primární prevence rizikové chování dětí a mládeže (Vocílková)
 • listopad 2018 - Matematická gramotnost - Algebra, geometrie na ZŠ (Vocílková)
 • říjen 2018 - Přírodní masti (Jakešová, Brzobohatá)
 • říjen 2018 - Konference k environmentální výchově - učíme se venku (Jakešová)
 • říjen 2018 - Právní poradna (Jakešová, Vocílková)
 • září 2018 - Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD) (Langová, Povolná, Ziková)
 • září 2018 - Zdraví nás baví - tváří v tvář Zemi (Jakešová, Brzobohatá)

Školní rok 2017/2018

 • červen 2018 - Společné vzdělávání v MŠ (Březinová, Kubáková, Procházková)
 • červen 2018 - Změna financování regionálního školství (Jakešová)
 • červen 2018 - Rozvoj grafomotorických a vizuomotorických dovedností, odstranění potíží (Procházková)
 • květen 2018 - Obtížné rozhovory (Jakešová)
 • květen 2018 - Konzultace pro žadatele k výzvám 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II - hromadná - pro MŠ, ZŠ, ŠD a ŠK (Jakešová)
 • květen 2018 - Strategie zvládání obtížných situací ve výuce - "Co (ne)funguje na žáky" (Jetelinová, Valihrachová)
 • květen 2018 - M- Dílna matematický seminář (Neumanová)
 • duben 2018 - Žákovské projekty s podporou ICT (Vocílková, Fischer)
 • duben 2018 - Žákovské projekty s podporou ICT (Juráš)
 • duben 2018 - Rozvoj matematické gramotnosti u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Hellmanová, Podsedník, Pešková, Hasprová)
 • březen 2018 - Rozvoj emoční intzeligence -emoce, empatie a sociální dovednost (Jakešová)
 • únor 2018 - Práce s diferencovanou třídou v zeměpisu a dějepisu (Jetelinová)
 • únor 2018 - Diagnostika matematických schopností a dovedností, varianta pro pedagogy škol a školní poradenská pracoviště (Ziková)
 • únor 2018 - Práce s diferencovanou třídou v českém jazyce (Melušová)
 • únor 2018 - Legislativní školního stravování pro vedoucí školní jídelny a kuchařky (Binderová)
 • únor 2018 - Čtenářská pregramotnost (Březinová,Kubáková, Procházková)
 • únor 2018 - Vzdělávání a péče o děti a žáky nadané a mimořádně nadané (Jakešová, Ziková)
 • leden 2018 - Fakultativní informační e-learningové vzdělávání (Vocílková)
 • leden 2018 - Skutečně zdravá škola (Hellmanová, Binderová)
 • leden 2018 - Nebojte se GDPR (Jakešová)
 • prosinec 2017 - Kvalitní škola a úspěch žáka (Vocílková)
 • prosinec 2017 - Školní zralost a zápis do školy (Ziková)
 • prosinec 2017 - Změna financování regionálního školství (Jakešová)
 • prosinec 2017 - Inspirace pro zkvalitnění výuky matematiky a přírodovědy (Vocílková)
 • listopad 2017 - Základy čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ s využitím metod dramatické výchovy (Hasprová, Hellmanová, Pešková, Podsedník)
 • listopad 2017 - Setkání konzultantů PPP (Vocílková)
 • listopad 2017 - Setkání výchovných poradců (Vocílková)
 • listopad 2017 - Školská problematika - otázky a odpovědi (Jakešová)
 • listopad 2017 - Podporujeme nadané děti pro budoucnost (Vocílková)
 • listopad 2017 - Práce s diferencovanou třídou v matematice (Vocílková)
 • listopad 2017 - Aktuální trendy kyberprostoru (Neumanová)
 • listopad 2017 - Proaktivní formy spolupráce a komunikace mezi rodinou, školou a zřizovatelem (Jakešová)
 • říjen 2017 - Setkání výchovných poradců (Vocílková)
 • říjen 2017 - Práce s dětmi méně než tříletými v MŠ (Minaříková, Kubáková)
 • říjen 2017 - Školní poradenské pracoviště v praxi II  (Vocílková)
 • říjen 2017 - Jak vybudovat pozitivní a růstové klima ve školei (Jakešová)
 • říjen 2017 - Asistent pedagoga ve  školní praxi (Vajčnerová, Langová, Povolná)
 • září 2017 - Role školního speciálního pedagoga v systému poradenských služeb ve škole (Ziková)
 • září 2017 - Hravá finanční matematika pro 1. stupeň ZŠ (Valihrachová)
 • září 2017 - Právní předpisy v činnosti školy - současnost a změny v průběhu posledního roku (Jakešová)

Školní rok 2016/2017

 • Červen 2017 - Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce (Hellmanová)
 • Květen 2017 - Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí - primární logopedická prevence (Procházková)
 • Květen 2017 - Školní poradenské pracoviště (Jakešová)
 • Květen 2017 - Adaptační potíže dítěte předškolního věku (Minaříková)
 • Květen 2017 - Setkání výchovných poradců (Vocílková)
 • Květen 2017 - Sociálně právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí (Jakešová)
 • Duben 2017 - Školský zákon - změny a úpravy (Jakešová)
 • Duben 2017 - Podnikavostí k udržitelnému rozvoji (Jakešová)
 • Březen 2017 - MŠ v praxi - Jak efektivně inovovat portfolio dítěte (Valentová)
 • Březen 2017 - Seminář pro kuchařky a vedoucí školních jídelen (Bílá, Binderová)
 • Únor 2017 - Výchova podnikavých absolventů (Novotná, Jakešová)
 • Únor 2017 - Nové výtvarné techniky (Kubáková)
 • Listopad 2016 - Integrované dítě - specifické poruchy učení a chování (Vocílková)
 • Listopad 2016 - Na cestě k úspěšné škole (Jakešová)
 • Listopad 2016 - Jak inovovat či vylepšit svůj ŠVP (Valentová)
 • Listopad 2016 - Kulatý stůl - Finanční gramotnost (Vocílková)
 • Listopad 2016 - Klub školských manažerů (Jakešová)
 • Říjen 2016 - "Zdravé tělovýchovné chvilky" (Valentová)
 • Říjen 2016 - Úpravy ŠVP v systému InspISŠVP po změně RVP ZV (Jakešová, Pešková)
 • Říjen 2016 - "Aby dětem ve škole chutnalo" ve školním roce 2016/2017 (Jakešová)
 • Říjen 2016 - Kulatý stůl -  matematika pro život (Vocílková)
 • Září 2016 - Metodické setkání - školní poradenské pracoviště(Vocílková)
 • Září 2016 - Škola základ profese (Vocílková)
 • Září 2016 - Změny ve bškolských předpisech v roce 2016 (Jakešová, Vocílková)
 • Září 2016 - Porada ředitelů škol okresu Znojmo (Jakešová)

Školní rok 2015/2016

 • Červen 2016 - Pedagogická fakulta - studium pro výchovné poradce (Vocílková)
 • Květen 2016 - Strategie zvládání obtížných situací ve výuce - "Co (ne)funguje na žáky" (Sochorová)
 • Květen 2016 - Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné ZŠ (Vocílková)
 • Duben 2016 - Metody aktivního učení (Pešková)
 • Duben 2016 - Společné vzdělávání krok za krokem - setkání s ministryní školství Valachovou (Vocílková)
 • Duben 2016 - Formativní hodnocení dětí v MŠ (Kubáková)
 • Duben 2016 - Právní předpisy v činnosti školy - současnost a změny v průběhu posledního roku (Jakešová)
 • Březen 2016 - ŠVP v zájmové vzdělávání pro pokročilé (Kubišová)
 • Březen 2016 - Emoční inteligence aneb jak porozumět emocím (Valihrachová)
 • Březen 2016 - Didaktické a prožitkové hry (Minaříková)
 • Únor 2016 - Třída je můj tým (Neumanová, Hasprová)
 • Únor 2016 - Výuka angličtiny ve skupinách - poslech a mluvní aktivity (Hellmanová)
 • Únor 2016 - Výuka angličtiny ve skupinách - čtení a psaní (Hellmanová)
 • Únor 2016 - Výuka angličtiny ve skupinách - čtení a psaní (Novotná)
 • Únor 2016 - Hravé psaní a malování (Valentová)
 • Leden 2016 - Setkání dyslektických asistentů (Pešková, Vocílková)
 • Leden 2016 - Škola pro udržitelný život (Jakešová)
 • Prosinec 2015 - Autismus v životě dětí (Ziková)
 • Prosinec 2015 - Onemocnění a úrazy CNS (Ziková)
 • Listopad 2015 - Bezpečné zacházení s chemickými látkami a s přípravky ve školách (Novotná)
 • Listopad 2015 - Vnitřní kontrolní systém v příspěvkové organizaci (Jakešová)
 • Listopad 2015 - Integrované dítě v ZŠ pro specifické poruchy chování (Valihrachová, Pešková)
 • Říjen 2015 - Proutěný víkend (Ziková)
 • Říjen 2015 - Zdraví nás baví (Jakešová)
 • Říjen 2015 - ČŠI -regionální informační setkání (Jakešová)
 • Říjen 2015 - Čtenářský deník a jak na zlepšení čtenářské gramotnosti (Hasprová, Pešková)

Školní rok 2014/2015

 • Červen 2015 - Kompetence III - ČŠI (Jakešová)
 • Květen 2015 - Filosofická fakulta - Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky (Jakešová)
 • Květen 2015 - Tvorba pracovních listů pro žáky se SPU (Pešková)
 • Květen 2015 - Možnosti, přístupy, limity MŠ ve vztahu k dětem méně než tříletým (Valentová)
 • Duben 2015 - DPS Forum bohemicum (Padrta)
 • Duben 2015 - Asistent padagoga u dítěte s ADHD, ADD (Procházková)
 • Duben 2015 - Sociálně-právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí (Neumanová)
 • Duben 2015 - Plánování a realizace třídního vzdělávacího programu (Valentová)
 • Duben 2015 - Křížem krážem konstrukčními úlohami aneb aktivní výuka matematiky v praxi (Neumanová)
 • Duben 2015 - Emoční inteligence aneb jak porozumět emocím (Minaříková)
 • Duben 2015 - Příprava recitátorů (Melušová)
 • Březen 2015 - ČŠI - Kompetence III - TALIS 2013 - vzdělávací lídr (Jakešová)
 • Březen 2015 - Školení vedoucích školních jídelen (Brindová)
 • Březen 2015 - Prevence poruch dětské řeči (Kubáková)
 • Únor 2015 - Chov zvířat ve škole i za školou (Jakešová)
 • Únor 2015 - Seminář NIQES - Česká školní inspekce (Jakešová, Pešková)
 • Leden 2015 - Nebojte se inkluze (Ziková)
 • Leden 2015 - Stáže pedagogů v mateřské škole (Valentová)
 • Prosinec 2014 - Školení dyslektických asistentů (Hellmanová)
 • Prosinec 2014 - Psychologický profil předškoláka (Valentová)
 • Prosinec 2014 - Otázka laterality v předškolním věku (Minaříková)
 • Prosinec 2014 - Kompetence ředitele MŠ se zaměřením na správní řízení a pracovně právní oblast (Jakešová)
 • Listopad 2014 - Škola jako vzdělávací, kulturní a společenské centrum obce (Jakešová)
 • Listopad 2014 - Smart Klub - krajská konference o podpoře interaktivní výuky (Valihrachová, Hellmanová)
 • Listopad 2014 - Učíme se navzájem (Jakešová, Novotná)
 • Říjen 2014 - Regionální informační setkání - NIQES (Jakešová)
 • Říjen 2014 - Aktiv výchovných poradců (Vocílková)
 • Říjen 2014 - Přijímací řízení ve šk. roce 2014-2015 (Vocílková)
 • Říjen 2014 - Hygienické minimum a zásady aplikace výživových norem (Binderová, Bílá)
 • Říjen 2014 - Konference Svět nadání (Vocílková)
 • Říjen 2014 - Školní metodik prevence na škole (Neumanová)

Školní rok 2013/2014

 • Červen 2014 - Pokusy ve výuce chemie na ZŠ a SŠ (Stehlíková)
 • Červen 2014 - Pokusy ve výuce chemie na ZŠ a SŠ (Stehlíková)
 • Červen 2014 - Hygienické požadavky ve stravovacích službách (Binderová)
 • Květen 2014 - Systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na základní škole (Vocílková)
 • Květen 2014 - Úspěšný nástup do ZŠ. Zásady efektivní domácí přípravy. Volnočasové aktivity (Minaříková, Kubáková)
 • Květen2014 - Angličtina od začátku - Jak začít (Hellmanová)
 • Květen2014 - Osvědčení pro vedoucí školní jídelny, vedoucí kuchařky (Binderová, Šefčíková)
 • Duben 2014 - Specifické poruchy učení (všichni učitelé)
 • Duben 2014 - Jak stanovovat hranice dětem i rodičům (Valentová)
 • Duben 2014 - Didaktické hry v matematice (Valihrachová)
 • Duben 2014 - Relaxační techniky v MŠ (Minaříková, Kubáková)
 • Březen 2014 - Práva a povinnosti ředitele škol v kostce (Vocílková)
 • Březen 2014 - Informační setkávání pro vedoucí pracovníky základních škol (Vocílková)
 • Březen 2014 - Prevence násilí od třetí strany na škole (Pešková)
 • Únor 2014 - Matematika pro všechny (Neumanová)
 • Únor 2014 - Základní momenty správního řízení v praxi základní a střední školy (Jakešová)
 • Leden 2014 - Prevence kriminality, prekriminality a sociálně patologických jevů (Jakešová, Neumanová)
 • Prosinec 2013 - Stížnosti šetřené v rámci ČŠI (Jakešová)
 • Listopad 2013 -Aktuality v účetnictví příspěvkových organizací I. (Vocílková)
 • Listopad 2013 - Finanční gramotnost hrou (Vocílková)
 • Listopad 2013 -Smart Klub - krajská odborná konference o podpoře interaktivní výuky (Fischer, Vocílková, Dvořáková, Červinková)
 • Listopad 2013 -Konference k environmentální výchově (KONEV) (Jakešová, Hellmanová)
 • Říjen 2013 - Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení (Jakešová, Čermáková)
 • Říjen 2013 - Bezpečně v kyberprostoru (Neumanová)
 • Říjen 2013 - Aktivní učení v matematice (Neumanová)
 • Říjen 2013 - Evaluační a autoevaluační činnost školy s důrazem na hospitační činnost (Jakešová)
 • Říjen 2013 - Matematická mozaika aneb aktivní učení v praxi (Neumanová)
 • Srpen 2013 - Školení první pomoci SSŠ Znojmo (Hasprová, Dvořáková, Valentová J.)
 • Červenec 2013 - Repetitorium teréní přírodovědy - Lipka (Stehlíková)

Školní rok 2012/2013

 • Červen 2013 - Kolokvium ředitelů (Jakešová)
 • Květen 2013 - Školení hygieny práce ve školním stravování (Binderová)
 • Květen 2013 - Školení o nakládání s nebezpečnými chemickými látkami (Stehlíková)
 • Květen 2013 - Ekostopa jako nástroj vzdělávání žáků základních a středních škol (Stehlíková)
 • Duben 2013 - Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení (Jakešová)
 • Duben 2013 - Spisová a archivní služba (Aktuální změny zákona a vyhlášky pro rok 2013) (Vocílková B.)
 • Březen 2013 – Podpora pedagogů při realizaci ŠVP v MŠ (Kubišová)
 • Březen 2013 Hody, hody, doprovody! - Zpíváme jaru a mamince Vzdělávací instituce Tandem (Valihrachová)
 • Leden 2013 Odměny a tresty ve škole – Veselá-poradenská činnost (Padrta)
 • Říjen 2012 Změny v právních předpisech za poslední dva roky a dokumentace školy – PaedDr.Jan Mikáč (Jakešová)
 • Květen 2012 Matematická mozaika aneb aktivní učení v praxi – čísla známá, neznámá –Středisko služeb školám Znojmo (Vocílková B.)

Školní rok 2011/2012

 • Březen 2012 Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost v prvouce v 1.-3.ročníku ZŠ – Středisko služeb školám Znojmo (Hasprová)
  • Aktivní učení v matematice – Středisko služeb školám Znojmo (Hasprová)
 • Únor 2012 Seminář - Koukej, kudy šlapeš! Aby nám bylo doma dobře, Příroda si (ne)poradí – Ochrana fauny České republiky (Jakešová, Kubišová)
 • Leden 2012 - Modulový vzdělávací program výchovného a kariérového poradenství ve studijním prostředí, Národní ústav dalšího vzdělávání Praha (Neumanová)
 • Listopad 2011 Vnitřní kontrolní systém s vazbou na hospodaření s majetkem a jeho inventarizací – UKZ.CZ s.r.o. (Jakešová)
 • Říjen 2011 Národní park Podyjí – Environmentální výchova v souladu se školním vzdělávacím programem pro pedagogy – Lipka-školské zařízení pro environmentální vzdělávání (Jakešová)
  • „Od Mikuláše k vánocům aneb čertovské rojení“ – in-vzdělávání (Kubáková)
  • Rozvoj grafomotorických dovedností - Středisko služeb školám Znojmo (Minaříková)
  • Prevence a zvládání agresivity u dětí s důrazem na dospívající – PPP Znojmo (Neumanová)
  • Elektronická šikana a jak ji řešit – Národní centrum bezpečnějšího internetu (Neumanová)
  • Bezpečně v kyberprostoru - Brno (Neumanová)
 • Červen 2011 Rozvíjíme čtenářskou gramotnost ve vyučovacích předmětech prvouka, přírodověda a vlastivěda – Středisko služeb školám Znojmo (Valihrachová)

Školní rok 2010/2011

 • Duben 2011 Kázeň a klima školy (Neumanová)
  • Výchova ke Zdravému Životnímu Stylu – Motivace-životní styl (Neumanová)
  • Dopravní prostředky v pohybových hrách s hudbou – Vzdělávací instituce Tandem (Valihrachová)
 • Březen 2011 Environmentální výchova v souladu se školním vzdělávacím programem pro pedagogy - Lipka-školské zařízení pro environmentální vzdělávání (Neumanová)
  • Tvořivá hra v MŠ a její začlenění do RVP –Kurzy, s.r.o. (Valentová)
  • Výuka jazykových dovedností na ZŠ – Bohemian Ventures (Vocílková J.)
 • Listopad 2010 „Odpady a obaly“ – EKO-KOM,a.s. (Hasprová)
 • Srpen 2010 Studium k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií – Mendelova univerzita v Brně (Fischer)
  • Kurz keramiky – Ivo Sláma (Melušová, Pešková)
 • Červen 2010 Montessori filozofie –Centrum holistického vzdělávání (Procházková)

Školní rok 2009/2010

 • Květen 2010 Škola pro udržitelný život – Sever-středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory (Jakešová)
 • Duben 2010 Dysortografie – specifická vývojová porucha učení – Středisko služeb školám Znojmo (Melušová)
 • Praktická výuka češtiny na I.stupni ZŠ podle ŠVP – Středisko služeb školám Znojmo (Podsedník)
 • Únor 2010 Specializační studium k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy - Lipka-školské zařízení pro environmentální vzdělávání (Jakešová)
 • Školní program EVVO – Teorie a praxe průřezového tématu environmentální výchova - Lipka-školské zařízení pro environmentální vzdělávání (Jakešová)
 • Prosinec 2009 - Specializační studium k výkonu specializovaných činností v oblasti prevence sociálně patologických jevů, Resocia Domažlice (Neumanová)
 • Říjen 2009 Průřezové téma environmentální výchova v návaznosti na region školy II. - Lipka-školské zařízení pro environmentální vzdělávání (Jakešová)
 • Září 2009 Dovednosti pro zvládnutí řízení škol a školských zařízení – změny ve školské legislativě – Středisko služeb školám Znojmo (Jakešová)