Mateřská škola Kravsko - školní rok 2021 – 2022

Naše mateřská škola se skládá ze dvou samostatných tříd ve dvou objektech. V základní škole máme třídu Berušek a v samostatné budově u pošty máme třídu Motýlků. Mezi těmito objekty je dětské hřiště určené pro mateřskou školu. Využíváme i sportovní areál za školou, koutek se zahradou a zvířaty ( kamerunské kozy) a přilehlý zámecký park. Filozofií našeho programu je vytvářet podmínky k tělesné, duševní i společenské pohodě dítěte předškolního věku. Hlavním cílem je vzdělávat děti přiměřeně věku, podpořit kamarádské vztahy, vytvořit pohodovou atmosféru a vychovávat ke zdravému způsobu života. Více najdete v ŠVP MŠ.

V letošním roce 2021/2022 máme přihlášeno do obou tříd celkem 51 dětí (plná kapacita).

Provoz mateřské školy je od 6.15 - 16.15.

Pedagogové jsou plně kvalifikováni, učitelky absolvovaly logopedický kurz.

Provozní zajištění

Ve třídě Berušek pracuje střídavě na ranní a odpolední provoz vedoucí učitelka Jindřiška Kubáková a učitelka Marcela Březinová. Úklid, údržbu a vydávání stravy zajišťuje Helena Kunovská.

Ve třídě Motýlků pracují učitelky Lucie Minaříková a Jana Fabiánová. Úklid, údržbu a vydávání stravy zajišťuje Marie Šefčíková. Školní asistentkou je Jitka Zvěřinová.

Ředitelkou MŠ a ZŠ je Mgr. Simona Žalmánková. Vzdělávací obsah je rozdělen do šesti bloků a každý školní rok má jedno společné téma. Školní řád mateřské školy a směrnici o úplatě v mateřské škole najdete na stránce zde.

Organizace dne v MŠ

 

6.15 Scházení dětí, spontánní hry na přání, pohybové a relaxační aktivity, didakticky zacílené činnosti hudební, výtvarné, pracovní, dramatické a tělesné/skupinové,frontální a individuální/
8.30

Hygiena, svačina

Pokračování vzapočatých činnostech, dokončení

Komunitní kruh /hodnotící, plánovací/

9.15

Zeleninová, ovocná přesnídávka spostupným odchodem do šatny

Pitný režim vprůběhu celého dne

9.15 - 9.30 Příprava na pobyt venku
9.30 - 11.30 Pobyt venku, hry na zahradě, vycházky do okolí
11.30-11.45 Převlékání, hygiena
11.45 Oběd, hygiena
12.15-14.15 Odpolední odpočinek, nabídka klidových aktivit pro děti se sníženou potřebou spánku
14.15-16.15

Svačina, hygiena

Spontánní aktivity dětí, individuální dokončení započatých činností, pobyt na zahradě

Rozcházení dětí

Uzavření MŠ

 

Režim dne je plně v kompetenci učitelky, která může činnosti přizpůsobit potřebám.

CO POTŘEBUJE DÍTĚ DO MŠ

Doporučené oblečení:

Do třídy: bačkorky s pevnou patou /z bezpečnostních důvodů ne pantofle/

                 pohodlné oblečení – tričko, legíny, tepláky

Na pobyt venku: sportovní oblečení/ raději starší, tepláky, legíny-přizpůsobit ročnímu období/

Na odpočívání po obědě: pyžamo, noční košili

Všechny věci doporučujeme dětem podepsat /nesmazatelnou fixou, samolepkou…/

Do látkového pytlíku, který bude v šatně, je potřeba dát náhradní oblečení pro případ „nehody“/včetně spodního prádla/.

 • hrníček k zajištění pitného režimu během celého dne /ne velký/
 • balení papírových kapesníků
 • balení vlhčených ubrousků
 • roušku v uzavíratelném sáčku

CO BY BYLO DOBRÉ, ABY DÍTĚ PŘED NÁSTUPEM DO MŠ UMĚLO:

 • nepoužívat v průběhu dne nebo odpoledního odpočinku pleny
 • umýt si ruce a používat ručník
 • samostatně používat wc/s utřením pomůžeme/
 • nepoužívat dudlík při usínání
 • umět pít z hrnečku, skleničky
 • najíst se lžící
 • používat kapesník
 • dítě by mělo být zvyklé na pestrou stravu /zelenina, ovoce/
 • ujít i delší vzdálenost
 • reagovat na své jméno a pokyn dospělého
 • umět chodit do schodů, ze schodů, přidržovat se zábradlí

STRAVOVÁNÍ:

 • úhrada za školné a stravné bezhotovostním převodem
 • zákonný zástupce se zařídí souhlas s inkasem /potvrzení předá vedoucí ŠJ před nástupem do MŠ/
 • maximální odebraná částka je 1.250,- Kč /do 20. předcházejícího měsíce/
 • za červenec a srpen je stanovena částka do 1.5. příslušného roku
 • školné je ve výši 250,- Kč za měsíc
 • dopolední svačinka 9,-Kč
 • oběd 22,- Kč
 • odpolední svačinka 8,-Kč
 • děti starší 7 let: dopolední svačina 9,-Kč, oběd 24,-Kč, odpolední svačina 8,-Kč
 • stravu si odhlašuje zákonný zástupce /elektronicky nebo na telefonním čísle 530 512 267, 604243534 – vedoucí školní jídelny p. Ludmila Binderová/
 • první den nepřítomnosti dítěte je možné si vyzvednout oběd ve školní jídelně do 11.00h /telefonicky domluvit ráno/
 • další dny nepřítomnosti není možné odebírat dotovanou stravu
 • pokud dítě odchází domů po obědě je potřeba odhlásit odpolední svačinu
 • dopolední svačinu nelze odhlásit

 

Omlouvání dětí:

Osobně nebo telefonicky

Nejstarší děti, které mají povinné předškolní vzdělávání, omlouvají zákonní zástupci písemně - omluvný list.

BERUŠKY - 530 512 266

MOTÝLCI – 530 512 271