Mateřská škola Kravsko - školní rok 2023 – 2024

Typ: trojtřídní mateřská škola s celodenním provozem

Kapacita MŠ: 71 dětí

Věk dětí: 2-6/7 let

Provoz MŠ: 6.15-16.15hod

Název  ŠVP:  „Dětství je krásná pohádka“

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ OBSAH NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

„RUKA“

Motto: „Upřímné pohlazení – lék nadevše“

 1. RUKA HLEDÁ
 • Hurá do školky
 • Nejsem tu sám…
 1. RUKA BAREV
 • Košík plný pokladů
 • Malíř Podzim
 • Podzimní náhrdelník
 • Ťuká, ťuká deštíček
 1. RUKA CINKÁ
 • Rukama si zatleskáme, čertíky si přivoláme
 • Vánoční tajemství
 1. RUKA STUDÍ I LÉČÍ
 • Zima je tu, děti…
 • Pohladí nás zimní čas…
 • Za vrátky do pohádky
 • Vánice a metelice už je tu čas na čepice
 1. RUKA ŽERTUJE A ČARUJE
 • Vstávej, jaro, kdepak jsi…
 • Jak šlo vejce na vandr
 • Čáry,máry abraka…
 • Medohrátky u včelích medvídků
 1. RUKA HŘEJE A LOUČÍ SE
 • Maminčina náruč
 • Voda, voděnka
 • Svátek dětí
 • Čas na loučení

 

Charakteristika MŠ:

 

Základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace je právní subjekt, který byl zřízen k 1. 1. 2003 obcí  Kravsko. V MŠ pracuje 6 pedagogických pracovnic, 3 provozní pracovnice a asistentka pedagoga. Budovy školy jsou situovány v  klidném prostředí blízko lesa naproti zámeckému parku. Mateřská škola je umístěna ve dvou budovách. Původní projekt počítal se dvou třídní MŠ pouze ve dvoupatrové budově, která byla postavena v roce 1987 na kraji vesnice. Takto zřízená MŠ sloužila po dobu šesti let. Z důvodu snížení počtu dětí zůstala v této budově pouze jedna třída MŠ – Motýlci a to v horní části budovy. V dolní části se nachází pošta. V suterénu je místnost, která slouží k ukládání hraček a pomůcek na zahradu. V roce 2017 byla budova zateplena, opravena střecha, vyměněna okna a bylo provedeno odizolování sklepních prostor. Od školního roku 2008/2009 byla opět MŠ dvoutřídní. Druhá třída vznikla rekonstrukcí několika tříd přímo v budově základní školy. Touto rekonstrukcí získala MŠ vhodné prostory pro novou třídu, šatny, umývárnu, WC, přípravné kuchyně, kabinetu, skladu pomůcek a izolační místnosti. 

V roce 2021 byla zahájena rekonstrukce přízemních prostor budovy pošty a třídy Motýlků. V rámci této rekonstrukce byly realizovány i opravy prostor v suterénu budovy, kde se podařilo obnovit dětské toalety, které budou využívány při pobytu dětí na školní zahradě. Od školního roku2022/2023 byl zahájen provoz v nové třídě Včeliček. Kapacita mateřské školy je tedy navýšena o 19 dětí. Tato třída má vchod od hlavní silnice, společný se třídou Motýlků /ta má vchod i ze zahrady/.Třída Včeliček má samostatnou prostornou šatnu, z které se vchází do šatny učitelek, třídy a umývárny. Třída je prostorná rozdělena policemi na dvě části. V zadní části s kobercem je prostor zútulněn a dělen do herních koutů. Zadní stěnu třídy tvoří úložné prostory a herní koutek s kuchyňkou. Radiátory ve třídě jsou vybaveny dřevěnými kryty s dětskými aplikacemi a možností odkládání /např. výstavky prací dětí apod./. V přední části se nachází stůl učitelek, skříňky na hračky a stolky. Z třídy se vchází do umývárny/, zde je i sprcha a úklidová místnost/ a výdejny. Ve spojovací chodbě mezi třídou a výdejnou je vestavná skříň na lůžkoviny a stojany s molitany, které se denně budou rozkládat v části třídy s kobercem.

 V roce 2019 byly provedeny opravy chodníku, vchodu a branky u třídy Motýlků. Před vchodem byl vybudován záhon se skalničkami a stromkem. V srpnu 2020 byla zahrada ve spolupráci se zřizovatelem nově zrekonstruována. Byly provedeny úpravy terénu, chodníků a osázením stromů vytvořena stinná místa pro hru dětí. Nyní jsou na zahradě tyto herní prvky: sestava „pirátská loď“, vahadlové houpačky, lanová pyramida, malý domeček s počítadlem, pohyblivý most, kladinka, domeček, houpačka „hnízdo“ a dvouhoupačka. Obnoveno bylo stávající pískoviště s novými dřevěnými sedáky a plachtou, která slouží k zastínění i zakrytí pískoviště. Na pískoviště navazuje pískové staveniště s novými herními prvky pro tvořivou hru. K výtvarným a odpočinkovým činnostem využíváme přístřešek se stolkem a lavičkami.

Za školou se nachází nové více účelové sportoviště s fotbalovým, volejbalovým a tenisovým hřištěm, běžeckou dráhou, doskočištěm pro skok daleký, odhodištěm  pro vrhačské disciplíny a místem pro skok vysoký. Vedle sportoviště je dětské hřiště s herními prvky. Sportoviště za školou napomáhá k rozvoji jejich pohybových dovedností /jízda na koloběžkách, odrážedlech a hry s míčem/Jsou i vhodným místem ke konání sportovních akcí s rodiči. Na školním pozemku, který máme k dispozici, je vybudována přírodní učebna s výukovými prvky pro environmentální výchovu. K pozorování využíváme záhony, skalku, bylinkovou spirálu, zahradní loučku, hřbitov odpadků, hmatovou stezku, ptačí budku, pítko pro ptáky a malé jezírko. V prostorách za školou se také nachází ohrada pro kamerunské kozy, které s dětmi často chodíme pozorovat. V okolí mateřské školy je i zámecký park a rozlehlý les. Prostředí, které se nachází v okolí naši MŠ, nám umožňuje podporovat zdraví dětí a realizovat řadu sezonních činností. Celý areál tvoří funkční celek, který přispívá k naplňování cílů a hlavních úkolů mateřské školy.

 

    Stravování:

 • vedoucí školní jídelny- Ludmila Binderová /kancelář v ZŠ/
 • telefon do ŠJ 604 243 534
 • dítě s celodenním provozem odebírá ranní svačinu, oběd a odpolední svačinu
 • dítě s polodenním provozem odebírá ranní svačinu a oběd
 • obědy si zákonní zástupci odhlašují den předem do 11.00 hod. telefonicky nebo na www.strava. cz
 • platba z účtu probíhá vždy k 20. v měsíci na následující měsíc
 • je nutné mít vytvořený souhlas s inkasem
 • v případě, že platba z účtu z jakéhokoliv důvodu nebude provedena, je možné vyjímečně zaplatit hotově v kanceláři vedoucí ŠJ
 • v době nemoci dítěte odhlásí zákonný zástupce stravu, první den nemoci je možné odebrat oběd do jídlonosiče /ve školní jídelně ne v MŠ /
 • toto je však nutné ráno nahlásit ve školní jídelně
 • oběd lze vyzvednout od 10.30-11.00 hod. ve ŠJ
 • informace ŠJ viz. Vnitřní řád školní jídelny /webové stránky školy/

 

   Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

 • neomezená celodenní docházka 250,- Kč
 • děti, které se vzdělávají v posledním ročníku /dítěti se poskytuje bezúplatné vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku/  0,-Kč
 • přerušení provozu v měsíci červenci a srpnu delší než 5 vyučovacích dní v měsíci výše úplaty bude stanovena k 1. 5. příslušného roku

 

 

JAK POMOCI DÍTĚTI PŘI NÁSTUPU DO MŠ?

V září nastává“ velká chvíle“nejen pro dítě, ale i pro Vás rodiče. Vaše dítě začne chodit do školky. Nejdříve ho čeká seznamování, zvyká si na nové prostředí, kamarády a režim školky. Je potřeba počítat s tím, že by mělo zvládat některé dovednosti. Určitě mnohé z nich už bez problémů umí, ale některé si ještě bude muset osvojit či upevnit. Bude tak při nástupu do školky ve větší pohodě.

CO BY TEDY BYLO DOBRÉ, KDYBY DÍTĚ PŘED NÁSTUPEM DO MŠ UMĚLO?

 • Nepoužívat v průběhu dne nebo odpoledního odpočinku pleny
 • Umýt si ruce mýdlem a používat ručník
 • Samostatně používat wc /s utřením pomůžeme, sdělit svou potřebu /
 • Nepoužívat dudlík při usínání
 • Umět pít z hrnečku, skleničky
 • Najíst se lžící
 • Používat kapesník
 • Dítě by mělo být zvyklé na pestrou stravu /zelenina, ovoce…/
 • Ujít i delší vzdálenost /není vhodné vozit dítě v kočárku/
 • Reagovat na své jméno a pokyn dospělého
 • Umět chodit do schodů, ze schodů, přidržovat se zábradlí
 • Oblékat se, svlékat
 • Obouvat, zouvat bačkorky
 • Oblečení do školky připravujte s dítětem-bude si tak snadněji pamatovat a vše poznávat
 • Ukazujte, kam jeho věci v šatně patří

CO POTŘEBUJE DÍTĚ V MŠ

Doporučené oblečení:

Do třídy: bačkorky s pevnou patou /z bezpečnostních důvodů ne pantofle /

                pohodlné oblečení – tričko, legíny, tepláky….

Na pobyt venku: sportovní oblečení /tepláky, legíny…/, přizpůsobit ročnímu období

Na odpočívání po obědě: pyžamo, noční košili /nejsou potřeba ponožky/

Všechny věci doporučujeme dětem podepsat /nesmazatelnou fixou,samolepkou…./

Do látkového pytlíku, který bude v šatně je potřeba dát náhradní oblečení pro případ „nehody“/včetně spodního prádla, průběžně jej doplňujte a kontrolujte/.

 • Vlastní hrníček k zajištění pitného režimu během celého dne /ne velký, raději plastový s ouškem/
 • Balení papírových kapesníků /děti mají k dispozici ve třídě i při pobytu venku/
 • Balení vlhčených ubrousků

 

 

 1.  

6:15

Scházení dětí, spontánní hry na přání, pohybové a relaxační aktivity, didakticky zacílené činnosti hudební, výtvarné, pracovní, dramatické a tělesné /skupinové, frontální i individuální/

8:30

Hygiena, svačina, pokračování v započatých činnostech, dokončení, komunitní kruh/hodnotící, plánovací/

9:15

Zeleninová, ovocná přesnídávka s postupným odchodem do šatny, pitný režim v průběhu celého dne

9:15- 9:30

Příprava na pobyt venku

9:30 - 11:30

Pobyt venku, hry na zahradě, vycházky do okolí

11:30-11:45

Převlékání, hygiena

11:45

Oběd

12:15-14:15

Odpolední odpočinek, nabídka klidových aktivit pro děti se sníženou potřebou spánku

 

14:15

Svačina, hygiena

16:15      

Spontánní aktivity dětí, individuální zakončení započatých činností, pobyt na zahradě

Rozházení dětí, uzavření MŠ

 

 • Děti se přijímají zpravidla od 6.15-8.00h.
 • Vyzvedávání dětí po obědě - 12.15h
 • Vyzvedávání dětí po odpolední svačině od 14.15-16.15h
 • Uspořádání dne je variabilní, s možností reagovat na aktuální situace a potřeby dětí. Dodržovány jsou intervaly mezi jídly.