Zaměstnanci

Pedagogický sbor na naší škole je tvořen 16 učiteli základní školy, 3 asistenty pedagoga, 1 speciálním pedegogem, 3 vychovatelkami družiny, 1 vychovatelkou školního klubu a 4 učitelkami mateřské školy. Jednotlivé součásti jsou propojeny a podílejí se na předškolní výchově, výchově a vzdělávání na základní škole a výchově mimo vyučování ve školní družině.

Nedílnou součástí každodenního chodu školy jsou správní zaměstnanci. O spokojené chuťové vjemy všech se výborně stará kolektiv kuchařek.

Pedagogičtí pracovníci

Jméno: Pracovní zařazení: E-mail: Konzultační hodiny
Mgr. Simona Žalmánková (Jakešová) ředitelka školy zskravsko@zskravsko.cz  
Mgr. Blanka Vocílková z. ř. školy vocilkova.b@zskravsko.cz středa 7.30 - 8.15
Mgr. Dana Hasprová tř. uč. 1. třídy hasprova@zskravsko.cz pondělí 11.20 - 12.05
Mgr. Miroslava Pešková tř. uč. 2. třídy peskova@zskravsko.cz pondělí 12.15 - 13.00
Mgr. Rudolf Podsedník tř. uč. 3. třídy podsednik@zskravsko úterý 12.15 - 13.00
Mgr. Lucie Hellmanová tř. uč. 4. třídy hellmanova@zskravsko čtvrtek 9.30 - 10.15
Mgr. Jana Valihrachová tř. uč. 5. třídy valihrachova@zskravsko.cz pondělí 9.30 - 10.15
Mgr. Hana Hubrová tř. uč. 6.A hubrova@zskravsko.cz pondělí 11.20 - 12.05
Mgr. Tomáš Procházka tř. uč. 6.B prochazka@zskravsko.cz pondělí 8.25 - 9.10
Mgr. Břetislava Melušová tř. uč. 7. třídy melusova@zskravsko.cz pátek 10.25 - 11.10
Mgr. Červinková Jaroslava tř. uč. 8.A cervinkova@zskravsko.cz pondělí 10.25 - 11.10
Mgr. Drahomíra Brzobohatá tř. uč. 8.B brzobohata@zskravsko.cz pondělí 11.20 - 12.05
Mgr. Jindřich Juráš tř. uč. 9. třídy juras@zskravsko.cz pondělí 10.25 - 11.10
Mgr. Karel Fischer učitel II. stupně fischer@zskravsko.cz pondělí 7.30 - 8.15
Mgr. Eva Jordánková učitel II. stupně jordankova@zskravsko.cz  
Mgr. Vendula Mondeková speciální pedagog mondekova@zskravsko.cz úterý 11.20 - 12.05
Mgr. Marie Hahnová učitelka II. stupně    
Mgr. Jana Ziková MD    
Mgr. Jiřina Novotná MD    
Kubišová Marie vychovatelka kubisova@zskravsko.cz  
Povolná Darina vedoucí vychovatelka, asistent pedagoga povolna@zskravsko.cz  
Švarcová Michaela asistent pedagoga, vychovatelka svarcova@zskravsko.cz  
Eva Langová asistent pedagoga, vychovatelka ŠD langova@zskravsko.cz  
Mgr. Plíšek Milan výuka náboženství    
Bc.Lenka Vídeňská ekonom školy    
Lucie Kabilková sekretariát školy kabilkova@zskravsko.cz  

Mateřská škola

Jméno: Pracovní zařazení:
Jindřiška Kubáková vedoucí učitelka MŠ
Mgr. Jana Fabiánová učitelka MŠ
Marcela Březinová učitelka MŠ
Lucie Minaříková učitelka MŠ
Jitka Zvěřinová školní asistent

Správní zaměstnanci

Jméno: Pracovní zařazení:
Alois Tušar školník
Hana Šefčíková uklízečka
Marie Šefčíková uklízečka
Aneta Ondřejková uklízečka
Helena Kunovská školnice MŠ

Kolektiv kuchařek

Jméno: Pracovní zařazení:
Ludmila Binderová vedoucí ŠJ
Andrea Kyněrová hlavní kuchařka
Alice Nečasová kuchařka
Petra Molíková pomocná kuchařka
Lenka Janišová pomocná kuchařka