Zaměstnanci

Pedagogický sbor na naší škole je tvořen 16 učiteli základní školy, 5 asistenty pedagoga, 1 speciálním pedagogem, 3 vychovatelkami družiny, 1 vychovatelkou školního klubu a 6 učitelkami s 1 asistentkou mateřské školy. Jednotlivé součásti jsou propojeny a podílejí se na předškolní výchově, výchově a vzdělávání na základní škole a výchově mimo vyučování ve školní družině.

Nedílnou součástí každodenního chodu školy jsou správní zaměstnanci. O spokojené chuťové vjemy všech se výborně stará kolektiv kuchařek.

Pedagogičtí pracovníci

Jméno: Pracovní zařazení: E-mail: Konzultační hodiny
Mgr. Simona Žalmánková (Jakešová) ředitelka školy zskravsko@zskravsko.cz  
Mgr. Blanka Vocílková z. ř. školy vocilkova.b@zskravsko.cz středa 7.30 - 8.15
Mgr. Lucie Hellmanová tř. uč. 1. třídy hellmanova@zskravsko.cz čtvrtek 11.20 - 12.05
Mgr. Jana Švandová (Valihrachová) tř. uč. 2. třídy valihrachova@zskravsko.cz pátek 8.25 - 9.10
Mgr. Dana Hasprová tř. uč. 3. třídy hasprova@zskravsko.cz pondělí 12.15 - 13.00
Mgr. Miroslava Pešková tř. uč. 4. třídy peskova@zskravsko.cz úterý 12.15 - 13.00
Mirka Masarovičová tř. uč. 5. třídy masarovicova@zskravsko.cz čtvrtek 11.20 - 12.05
Mgr. Jiřina Novotná tř. uč. 6. třídy novotna@zskravsko.cz úterý 8.25 - 9.10
Mgr. Jindřich Juráš tř. uč. 7. třídy juras@zskravsko.cz úterý 10.25 - 11.10
Mgr. Eva Jordánková tř. uč. 8.A jordankova@zskravsko.cz středa 9.30 - 10.15
Mgr. Tomáš Procházka tř. uč. 8.B prochazka@zskravsko.cz úterý 9.30 - 10.15
Mgr. Drahomíra Brzobohatá tř. uč. 9.třídy brzobohata@zskravsko.cz čtvrtek 10.25 - 11.10
Mgr. Břetislava Melušová učitelka  II. stupně melusova@zskravsko.cz čtvrtek 10.25 - 11.10
Mgr. Červinková Jaroslava učitelka  II. stupně cervinkova@zskravsko.cz pátek 11.20 - 12.05
Mgr. Karel Fischer učitel II. stupně fischer@zskravsko.cz pondělí 7.30 - 8.15
Mgr. Ivana Pospíšilová učitelka II. stupně pospisilova@zskravsko.cz pondělí 8.30 - 9.20
Lucie Valová speciální pedagog, asistent pedagoga valova@zskravsko.cz středa 13.15 - 14.00
Kubišová Marie vychovatelka kubisova@zskravsko.cz  
Povolná Darina vedoucí vychovatelka, asistent pedagoga povolna@zskravsko.cz  
Žaneta Hanzálková asistent pedagoga hanzalkova@zskravsko.cz  
Mgr. Rudolf Podsedník asistent pedagoga podsednik@zskravsko.cz  
Eva Langová asistent pedagoga, vychovatelka ŠD langova@zskravsko.cz  
Mgr. Plíšek Milan výuka náboženství    
Bc.Lenka Vídeňská ekonom školy    
Lucie Kabilková sekretariát školy, vychovatelka ŠK kabilkova@zskravsko.cz  
Mgr. Jana Ziková MD    

Mateřská škola

Jméno: Pracovní zařazení:
Jindřiška Kubáková zástupce ředitele pro MŠ
Marcela Březinová učitelka MŠ 
Lenka Puklová učitelka MŠ
Lucie Minaříková učitelka MŠ
Michaela Švarcová učitelka MŠ
Žaneta Procházková učitelka MŠ
Jitka Zvěřinová asistentka MŠ

Správní zaměstnanci

Jméno: Pracovní zařazení:
David Závěrka školník
Hana Šefčíková uklízečka
Monika Kubáková uklízečka
Aneta Ondřejková uklízečka
Helena Kunovská školnice MŠ
Petra Zvonarová uklízečka

Kolektiv kuchařek

Jméno: Pracovní zařazení:
Ludmila Binderová vedoucí ŠJ
Andrea Kyněrová hlavní kuchařka
Blanka Knothová kuchařka
Andrea Fryšoncová pomocná kuchařka
Michaela Dočkalová pomocná kuchařka