Kontakty

Kontakní údaje ZŠ Kravsko

732 972 777 - sekretariát školy
736 475 960 - ředitelna
732 781 254 - výchovný poradce
736 428 102 - speciální pedagog
604 243 534 - školní jídelna
776 677 250 - školní družina
736 475 918 - MŠ Berušky
736 475 923 - MŠ Motýlci
737 338 019 - MŠ Včeličky

 

Adresa:

Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace
Kravsko 169
671 51
Bankovní spojení:
ŠKOLA: 107-9865170237/0100
ŠKOLNÍ JÍDELNA, ŠKOLNÍ DRUŽINA, ŠKOLNÍ KLUB, MATEŘSKÁ ŠKOLA - PLATBY: 123-5291530257/0100
datová schránka: x6tmepp

E-mail školy:

zskravsko@zskravsko.cz